Việc ưu tiên sử dụng sản phẩm công nghệ nội địa sẽ được đưa vào Nghị quyết Quốc hội

VietTimes -- Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành không đưa nội dung ưu tiên sử dụng sản phẩm công nghệ trong nước này vào dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) để không làm ảnh hưởng tới quy định thống nhất trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), chuyển sang quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 8, sáng 16/3, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi), các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng ý với hướng tiếp thu, giải trình của cơ quan thẩm tra - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; yêu cầu cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát để thống nhất hệ thống pháp luật, tránh xung đột với các Luật ngân sách, thuế, đầu tư, khoa học công nghệ, đồng thời bảo đảm tính khả thi, cụ thể, tránh quy định chung chung. 

Về sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành, cơ quan soạn thảo - Bộ Khoa học và Công nghệ cần rà soát lại dự án Luật, bảo đảm thống nhất với Luật khoa học và công nghệ, tránh dùng những thuật ngữ mới. 

Về những vấn đề cụ thể, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát lại quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, tránh mở rộng quá nhiều đối tượng bao phủ của quỹ này, đồng thời xác định rõ nguồn hình thành quỹ, nguyên tắc bảo toàn, phát triển quỹ. 

Các ý kiến thảo luận cũng cho rằng, cần rà soát lại quy định về đăng ký chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ. Theo đó, các hoạt động này thực hiện theo nguyên tắc: các công nghệ mới được chuyển giao từ nước ngoài đều phải được thẩm định nhưng tránh tạo ra những thủ tục hành chính không cần thiết gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Liên quan đến quy định hạn chế và cấm chuyển giao công nghệ, các đại biểu cho rằng, cần quy định chặt chẽ, tránh tạo ra kẽ hở dẫn đến tình trạng nước ta trở thành ''bãi rác'' về công nghệ. Để thúc đẩy phát triển thị trường khoa học, công nghệ, tạo lập môi trường cho hoạt động chuyển giao công nghệ, dự án Luật quy định Nhà nước khuyến khích, đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho hoạt động khoa học, công nghệ, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển tổ chức trung gian, nâng cao năng lực nguồn cung-nguồn cầu công nghệ. 

Các đại biểu cho rằng, nội dung này cần thống nhất quan điểm đây là tải sản Nhà nước vì vậy cần được bảo tồn, phát triển và có trách nhiệm quản lý. Các quy định về nội dung này của Luật phải cụ thể, rõ ràng, phù hợp với Luật quản lý tài sản Nhà nước sắp được ban hành. 

Trên cơ sở các ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục phối hợp với với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội rà soát, bổ sung đầy đủ, cụ thể để sớm chuyển cho các đoàn đại biểu Quốc hội nghiên cứu, cho ý kiến.