Video: Phát hiện hành tinh vô danh lớn nhất của hệ Mặt trời

Trong đoạn video, hành tinh lùn 2007 OR10 được đánh dấu bằng mũi tên màu cam. Chuyển động biểu kiến của 2007 OR10 được kết nối với sự thay đổi vị trí của kính thiên văn Kepler khiến nó quay xung quanh mặt trời. Ánh sáng tán xạ trong đoạn video kết hợp với sự phản xạ các tia từ sao Hỏa.
Video: Phát hiện hành tinh vô danh lớn nhất của hệ Mặt trời

Các nhà nghiên cứu cho thấy đường kính của 2007 OR10 là 1535 km, dài hơn 100 km so với hình dung trước đây. Như vậy, 2.007 OR10 là hành tinh lùn lớn thứ ba của hệ Mặt trời.

Các hành tinh lùn lớn nhất của hệ Mặt trời là sao Diêm Vương (đường kính đạt 2.370 km) và sao Eris (2336 km). Hiệp hội thiên văn quốc tế chính thức công nhận có năm hành tinh lùn tồn tại.

Theo Sputnik