Video: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình mở lớp dạy võ miễn phí

Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao kiêm Phó Tổng thư ký liên đoàn Vovinam (Việt Võ đạo) Việt Nam mở một lớp học võ miễn phí thu hút gần 200 học viên để không chỉ đơn thuần dạy võ mà còn dạy về đạo và cách làm người.
Võ sư Lê Hải Bình trên sàn tập võ Vovinam
Võ sư Lê Hải Bình trên sàn tập võ Vovinam
Nhập mô tả video