Video: Ngắm lại những chiếc xe huyền thoại thời Xô viết

Những chiếc xe ôtô thời nước Nga Xô viết luôn là dấu ấn khó phai đối với nhiều thế hệ người Việt.
Video: Ngắm lại những chiếc xe huyền thoại thời Xô viết

Theo VTV