Video: Đột nhập kho 2 vạn đơn hàng mỗi giờ không bóng công nhân

Theo công ty vận hành kho hàng này, mỗi ngày họ nhận được 3 triệu đơn hàng kể cả từ smartphone, truyền hình mua sắm trên toàn hệ thống. Riêng đối với kho hàng tại Thượng Hải này, mỗi giờ phải xử lý khoảng 20.000 đơn hàng. 
Việc sử dụng robot trong các kho hàng và áp dụng quản lý điện tử không phải là công nghệ quá xa lạ đối với nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử (ảnh minh họa).
Việc sử dụng robot trong các kho hàng và áp dụng quản lý điện tử không phải là công nghệ quá xa lạ đối với nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử (ảnh minh họa).

Theo Bizlive