Vì sao Bộ TT&TT đề nghị sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện?

VietTimes –Sau 10 năm triển khai thi hành Luật Tần số vô tuyến điện (TSVTĐ) và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, bất cập. Vì vậy, Bộ TT&TT đã chính thức đề nghị sửa đổi để phù hợp với thực tiễn…

ảnh minh họa. Nguồn Internet

ảnh minh họa. Nguồn Internet

Lý do thứ nhất là về đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng TSVTĐ: Luật TSVTĐ quy định đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng TSVTĐ đối với các băng tần, kênh tần số có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ; Thủ tướng Chính phủ quyết định băng tần, kênh tần số được đấu giá, thi tuyển theo từng thời kỳ.

Việc này thể hiện sự bất cập ở chỗ quy định không được lượng hóa về "giá trị thương mại cao" và không rõ quy trình, thời điểm xem xét "có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ" như vậy, Thủ tướng Chính phủ không có cơ sở rõ ràng để quyết định băng tần nào sẽ thỏa mãn điều kiện đấu giá. Để Luật có thể đi ngay vào cuộc sống, cần thiết xác định rõ tần số VTĐ thuộc loại nào phải cấp qua đấu giá/thi tuyển.

Thứ hai, Luật cần cần phải sửa đổi vì việc thu hồi giấy phép sử dụng TSVTĐ: Luật  mới chỉ quy định thu hồi đối khi doanh nghiệp  không triển khai trên thực tế các nội dung quy định của giấy phép sau thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp phép. Như vậy, nếu doanh nghiệp trong 2 năm đầu có triển khai mạng thông tin VTĐ nhưng sang các năm sau không triển khai hoặc dừng hoạt động thì không có cơ sở pháp lý để thu hồi. Điều này làm lãng phí tài nguyên tần số trong khi có nhiều tổ chức, doanh nghiệp khác có nhu cầu sử dụng lại không được cấp...

Ngoài ra còn một số lý do khác, Luật phải cần hoàn thiện hơn để phù hợp với thực tế phát triển hiện nay trong lĩnh vực TSVTĐ và nhất là để tránh những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn quản lý  đồng thời để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. 

Hiện nay, Bộ TT&TT đang  đề nghị Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TSVTĐ mới trên cơ sở phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế của Luật TSVTĐ hiện hành. Hướng sửa đổi, bổ sung Luật  mà  Bộ TT&TT  đề xuất trong dự thảo sửa đổi Luật lần này bao gồm nhiều chính sách, như thúc đẩy nâng cao hiệu quả quản lý đối với các TSVTĐ có giá trị thương mại cao, tạo thuận lợi cho các tổ chức sử dụng TSVTĐ trong nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ mới, sản xuất thiết bị vô tuyến điện cho mục đích xuất khẩu.

Cùng với đó, Bộ TT&TT đặt mục tiêu đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên và tổ chức phân công hợp lý giữa các Bộ trong công tác quản lý đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; Làm rõ vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về TSVTĐ của Bộ Thông tin và Truyền thông với cơ quan quản lý chuyên ngành TSVTĐ…

Luật TSVTĐ hiện hành được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 23/11/2009 và Chủ tịch nước công bố theo Lệnh số 19/2009/L-CTN ngày 4/12/2009