Vận hành hệ thống dữ liệu Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia

Ngày 8/12, Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) và Công ty hệ thống thông tin FPT (FPT IS) đã chính thức công bố vận hành hệ thống quản lý dữ liệu của CIC.
Hệ thống quản lý dữ liệu của Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia chính thức được vận hành. (Nguồn: FPT)
Hệ thống quản lý dữ liệu của Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia chính thức được vận hành. (Nguồn: FPT)
Đây là hạng mục thuộc Hợp đồng CG1 – dự án Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (FSMIMS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

CG1 là một hợp phần trong dự án FSMIMS của Ngân hàng Nhà nước nhằm nâng cao năng lực hoạt động cho CIC cả về nền tảng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ. Liên danh Công ty Hệ thống Thông tin FPT IS và Trung tâm Thông tin tín dụng DP của Singapore là đơn vị triển khai dự án. 

Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay hệ thống CG1 đã được triển khai thành công và đạt được những thành tựu nhất định. Hệ thống mới được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, cho phép CIC quản lý, tích hợp và mở rộng các nguồn thông tin đa dạng, không chỉ tập trung vào các nguồn thông tin truyền thống mà còn hướng tới các nguồn thông tin phi truyền thống, các nguồn dữ liệu khác nhau từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ngoài ngành ngân hàng. 

CG1 có hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 lớp, hệ thống an toàn, bảo mật hiện đại, giúp ngăn chặn truy cập trái phép; cho phép nhiều tài khoản truy cập cùng một thời điểm; một tài khoản đăng nhập duy nhất dùng chung cho các ứng dụng…

Ngoài ra, thông qua dự án này, CIC đã hoàn thiện được các quy trình nghiệp vụ mới theo hướng chuyên môn hóa và tự động hóa cao, nhiều quy trình thủ công trước đây đã được áp dụng tự động. Với hệ thống quản lý dữ liệu mới, CIC có thể triển khai các kênh cung cấp thông tin trực tiếp từ hệ thống của CIC sang hệ thống đánh giá tín dụng của các tổ chức tín dụng, giảm thiểu tác động của yếu tố con người vào quá trình tra cứu thông tin, đáp ứng yêu cầu “chính xác, kịp thời, an toàn và bảo mật” của các đơn vị sử dụng thông tin.

Với việc triển khai thành công Hệ thống CG1 nói riêng và dự án FSMIMS nói chung, CIC đã có được một hệ thống thông tin hiện đại, tương đối hoàn chỉnh để trở thành một trụ cột quan trọng của hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính Việt Nam.
Theo Vietnam+
https://www.vietnamplus.vn/van-hanh-he-thong-du-lieu-trung-tam-thong-tin-tin-dung-quoc-gia/478843.vnp