Từ 15/8, Hà Nội xử lý xe hợp đồng không gắn phù hiệu và lắp camera hành trình

VietTimes -- Từ ngày 15/8 đến ngày 31/12 tới, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh đối với các đơn vị vận tải trên địa bàn Thành phố sử dụng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.
Theo đánh giá của Sở GTVT Hà Nội, từ đầu năm đến nay, số lượng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn Thành phố liên tục tăng nhanh. Ảnh: website Bộ GTVT.
Theo đánh giá của Sở GTVT Hà Nội, từ đầu năm đến nay, số lượng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn Thành phố liên tục tăng nhanh. Ảnh: website Bộ GTVT.

Theo thông tin từ Cổng giao tiếp điện tử của UBND TP. Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội vừa có Văn bản số 2977/SGTVT-QLVT về việc kiểm tra, xử lý vi phạm về điều khiển xe không gắn phù hiệu, niêm yết tên, số điện thoại và thực hiện các điều kiện theo quy định đối với xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, số lượng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn Thành phố liên tục tăng nhanh. Các đơn vị vận tải sử dụng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi trên địa bàn Thành phố bước đầu cơ bản đáp ứng được các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải.
Tuy nhiên, một số đơn vị vận tải chưa thực sự chú trọng đến công tác quản lý, theo dõi hoạt động của phương tiện, để cho phương tiện tham gia hoạt động kinh doanh vận tải vi phạm các quy định như: điều khiển xe chở hành khách không có hoặc không gắn phù hiệu; không niêm yết hoặc niêm yết không chính xác đầy đủ tên, số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải ở phần đầu mặt ngoài hai bên thân hoặc mặt ngoài hai bên cánh cửa xe; không gắn thiết bị giám sát hành trình của xe hoặc gắn thiết bị nhưng thiết bị không hoạt động, không đúng quy chuẩn theo quy định; giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển thực hiện hành vi vi phạm quy định... 
Để kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý các vi phạm nêu trên, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm đối với xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn Thành phố không thực hiện nghiêm túc các quy định đã nêu trên. Tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm (danh sách phương tiện, đơn vị vi phạm) gửi Sở Giao thông vận tải Hà Nội để làm cơ sở xử lý trách nhiệm của các đơn vị vận tải theo quy định.
Để tiện cho việc tra cứu danh sách biển số phương tiện đã được Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng, Sở Giao thông vận tải niêm yết file mềm danh sách xe tại website của Sở theo địa chỉ: Sogtvt.hanoi.gov.vn
Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh đối với các đơn vị vận tải (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể) trên địa bàn Thành phố sử dụng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Thời gian thực hiện kiểm tra từ ngày 15/8/2017 đến ngày 31/12/2017.
Đồng thời, Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo Đội Thanh tra Giao thông vận tải các quận, huyện, thị xã và các lực lượng trực thuộc phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, chính quyền địa phương chủ động tra cứu dữ liệu danh sách xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi được cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” để thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định. Báo cáo Giám đốc Sở kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm theo định kỳ vào ngày mùng 5 hàng tháng.