Trung Quốc: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin dự thảo ba tiêu chuẩn Blockchain trong nước năm 2018

Các tiêu chuẩn, bao gồm tiêu chuẩn cơ bản, tiêu chuẩn bảo mật thông tin, tiêu chuẩn quy trình và phương pháp, tiêu chuẩn nghiệp vụ và ứng dụng, và tiêu chuẩn đáng tin cậy, sẽ cung cấp cơ sở cho tiêu chuẩn quốc gia và toàn cầu.

Viện Tiêu chuẩn hóa Điện tử Trung Quốc (CESI), một tổ chức chính phủ thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT), dự định phát hành ba tiêu chuẩn blockchain cho hợp đồng thông minh, sự riêng tư và tiền gửi như một cách để cải thiện sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain .

Các tiêu chuẩn, mà sẽ được dựa trên hiệp hội, đã được công bố bởi Li Ming, giám đốc của phòng thí nghiệm nghiên cứu, trong một bài thuyết trình gần đây với Deep Tech, một phương tiện truyền thông Trung Quốc, theo China Money Network.

Các tiêu chuẩn, bao gồm tiêu chuẩn cơ bản, tiêu chuẩn bảo mật thông tin, tiêu chuẩn quy trình và phương pháp, tiêu chuẩn nghiệp vụ và ứng dụng, và tiêu chuẩn đáng tin cậy, sẽ cung cấp cơ sở cho tiêu chuẩn quốc gia và toàn cầu theo Li Ming. Ông cho biết các tiêu chuẩn sẽ được phát hành vào cuối năm tới.

Tiêu chuẩn để được soạn thảo trong năm nay

Diễn đàn Phát triển Công nghiệp và Công nghệ Blockchain của CESI (Diễn đàn CBD) hy vọng sẽ phác thảo ba tiêu chuẩn blockchain vào cuối năm nay. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin của Trung Quốc đã ra mắt Diễn đàn CBD vào tháng 10 năm 2016 và xuất bản “Báo cáo bạch về phát triển ứng dụng và công nghệ Blockchain của Trung Quốc (2016)” và tiêu chuẩn “Kiến trúc tham chiếu của Blockchain”.

Craig Dunn, Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật tiêu chuẩn hóa quốc tế cho công nghệ sổ cái phân tán, cho biết trong một hội nghị blockchain gần đây ở Thượng Hải rằng các tiêu chuẩn quốc tế là cần thiết vì đầu tư blockchain và chấp nhận blockchain đang gia tăng nhưng nhiều người vẫn hoài nghi.

Bộ CNTT viện dẫn sự khẩn cấp

Bộ CNTT của Trung Quốc đầu năm nay nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển các tiêu chuẩn càng sớm càng tốt, và trích dẫn "tiến triển tích cực" trong nỗ lực nhóm ISO để tạo ra bảy tiêu chuẩn bao gồm các khía cạnh blockchain cốt lõi như hợp đồng thông minh. Bộ đã nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển một hệ thống tiêu chuẩn blockchain đầy đủ trong nước.

Các tiêu chuẩn là các tiêu chuẩn khuyến nghị và không bắt buộc, Li Ming nói, và được dự định như một hướng dẫn tham khảo

Theo ICT News

https://ictnews.vn/internet/blockchain/trung-quoc-bo-cong-nghiep-va-cong-nghe-thong-tin-du-thao-ba-tieu-chuan-blockchain-trong-nuoc-nam-2018-173684.ict