Triển khai quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại

VietTimes -- Ngày 31/7/2018, tại Hà Nội, Bộ TTTT  tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại, Thứ trưởng Phan Tâm đã đến dự và phát biểu khai mạc.
Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Phan Tâm cho biết, ngày 21/01/2015, Bộ Chính trị đã ra Quyết định số 272/QĐ-TW ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại (gọi tắt là Quy chế 272) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, củng cố vị thế, uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực quốc gia. 

Quy chế 272 đã đề ra những nguyên tắc lãnh đạo và quản lý, thẩm quyền quyết định, quy trình làm việc, cơ chế phối hợp giải quyết các hoạt động đối ngoại của các cơ quan của Đảng và Nhà nước.

 Quy chế cũng yêu cầu các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định hiện có để ban hành một quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của cơ quan. Quy chế phải bảo đảm bao quát toàn bộ quy trình quản lý đối với tất cả các hoạt động đối ngoại, có phân công, phân nhiệm và cơ chế phối hợp rõ ràng, có quy định cụ thể về các vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại.

Thực hiện Quy chế 272 của Bộ Chính trị, ngày 17/07/2018, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định 1191/QĐ-BTT&TT ban hành Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Bộ TT&TT trên cơ sở Hướng dẫn 01-HĐ/BĐNTW ngày 30/06/2015 của Ban Đối ngoại Trung ương đồng thời cuộc tập huấn này cũng chính là để hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị chức năng triển khai thực hiện Quy chế 272 một cách hiệu quả, Thứ  trưởng Phan Tâm nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, ông Vũ Công Huấn, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Quyết định 272 và hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 20/6/2015 thực hiện Quy chế 272/QĐ-TW và các văn bản quản lý, hướng dẫn thực hiện của Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý các hoạt động đối ngoại. Các nội dung bao gồm: Các văn bản quy định, quy chế về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và công tác quản lý đoàn ra/đoàn vào; Quy trình xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động đối ngoại (đoàn ra/đoàn vào); một số quy định/yêu cầu cụ thể đối với việc cử đoàn đi công tác nước ngoài; chế độ báo cáo; một số “lỗi thường gặp” trong quá trình tổ chức đoàn ra/đoàn vào.

Ông Phan Thảo Nguyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại, đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Bộ TT&TT.

Quy chế bao gồm 8 chương 52 điều, quy định về nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền và cơ chế thực hiện hoạt động đối ngoại của Bộ TT&TT. Quy chế áp dụng đối với cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc Bộ; cán bộ, công thức, viên chức, người lao động theo chế độ hợp đồng của Bộ TT&TT và cán bộ của doanh nghiệp trực thuộc Bộ giữ chức danh do Bộ TT&TT quản lý khi thực hiện hoạt động đối ngoại. Quy chế có hiệu lực từ ngày 17/7/2018, thay thế cho Quyết định 1439/QĐ-BTT&TT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành quy định về hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ TT&TT và Quyết định 515/QĐ-BTT&TT ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ công chức của Bộ TT&TT ra nước ngoài.