Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới

Tại Hội thảo mới được tổ chức về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) các ý kiến đã thảo luận về những lĩnh vực khoa học công nghệ sẽ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới như: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data),…
Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới - Ảnh 1

TSKH. Phan Xuân Dũng chia sẻ tại Hội thảo.

Theo tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Ứng dụng Công nghệ đã tổ chức Hội thảo “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư – cách tiếp cận, quan điểm, giải pháp và định hướng tại Việt Nam”. Hội thảo có sự tham dự của TSKH. Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, nguyên Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ.

Tại Hội thảo, TSKH. Phan Xuân Dũng đã nhắc lại lịch sử của các cuộc Cách mạng công nghiệp trước đây và đưa ra nguyên nhân cho sự xuất hiện của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), nêu rõ bản chất của CMCN 4.0, những lĩnh vực khoa học công nghệ sẽ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới như: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data),…

TSKH. Phạm Xuân Dũng đã phân tích về những ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực của CMCN 4.0 đối với các doanh nghiệp và các quốc gia trên thế giới và từ đó đưa ra những định hướng, quan điểm tư duy, và giải pháp tại Việt Nam. TSKH. Phan Xuân Dũng cũng có nhiều gợi ý đáng quý cho Viện trong định hướng cũng như phương pháp, đối tượng nghiên cứu ứng dụng gắn liền với đổi mới sáng tạo, với sự phát triển của CMCN4.0 trong tình hình mới.

Mặt khác TSKH. Phan Xuân Dũng cũng chia sẻ nhiều thông tin về đổi mới sáng tạo, về sự nỗ lực đổi mới và tiếp cận CMCN 4.0 của một số doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam vào sản xuất, nâng cao vượt bậc về năng suất và chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu….

Theo ICT News

http://ictnews.vn/cntt/nghi-quyet-36nqtw/tri-tue-nhan-tao-du-lieu-lon-se-phat-trien-manh-trong-thoi-gian-toi-165290.ict