TP.HCM thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử tạo thuận lợi cho việc khám chữa bệnh

VietTimes – Hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSK ĐT) sẽ tạo sự kết nối liên thông dữ liệu về tình hình sức khỏe, dữ liệu khám, chữa bệnh, giữa các cơ sở y tế với nhau nhằm đảm bảo tính liên tục trong công tác chăm sóc hướng đến người dân.
TP.HCM thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử tạo thuận lợi cho việc khám chữa bệnh. Ảnh: Internet
TP.HCM thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử tạo thuận lợi cho việc khám chữa bệnh. Ảnh: Internet

Vừa qua, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký ban hành kế hoạch triển khai HSSK ĐT tại TP.HCM giai đoạn 2019 - 2025.

Mục tiêu mỗi người dân thành phố đều có một HSSK ĐT, đảm bảo cho việc khám chữa bệnh được tốt nhất. HSSK ĐT phải đảm bảo được tính bảo mật, mỗi người dân được cấp một mã định danh y tế duy nhất.

Về thu thập dữ liệu ban đầu về tình hình sức khỏe người dân, UBND TP.HCM phấn đấu thực hiện trong năm 2022. UBND TP.HCM triển khai thu thập dữ liệu bao gồm: Dữ liệu hành chính (họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, mã định danh HSSK ĐT,…); dữ liệu tiền sử và các yếu tố liên quan sức khỏe (tiền sử bệnh tật, dị ứng,…); dữ liệu chỉ số sinh tồn, chỉ số sinh trắc học (cân nặng, chiều cao, BMI, huyết áp,…).

Phần mềm HSSK ĐT đảm bảo tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế.

Hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSK ĐT) sẽ tạo sự kết nối liên thông dữ liệu về tình hình sức khỏe, dữ liệu khám, chữa bệnh, giữa các cơ sở y tế với nhau. Ảnh: Internet
Hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSK ĐT) sẽ tạo sự kết nối liên thông dữ liệu về tình hình sức khỏe, dữ liệu khám, chữa bệnh, giữa các cơ sở y tế với nhau. Ảnh: Internet

Mỗi cơ sở y tế khi tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chữa bệnh có trách nhiệm tra cứu thông tin về sức khỏe và lịch sử khám, chữa bệnh, đồng thời, bổ sung dữ liệu khám chữa bệnh vào HSSK ĐT theo quy định.

Về cập nhật, bổ sung dữ liệu và thông tin về tình hình sức khỏe của người dân diễn biến theo thời gian, phấn đấu từ nay đến năm 2025 cập nhật đầy đủ dữ liệu sức khỏe người dân.

UBND TP.HCM triển khai đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu. Dự kiến đến 2025 sẽ hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở y tế. Đồng thời, UBND TP.HCM phấn đấu thực hiện ngay trong năm 2020 công tác tập huấn giám sát để triển khai thực hiện HSSK ĐT.