TP Cẩm Phả: Chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tăng cường giao dịch trực tuyến nhằm giảm áp lực giấy tờ, tiết kiệm thời gian, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Với phương châm “lấy người dân là trung tâm của chuyển đổi số” để từng bước hình thành công dân số, chính quyền số, Trung tâm Hành chính công thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết, biên lai điện tử thu phí, lệ phí trong giải quyết TTHC.

Đồng thời, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; rà soát, cập nhật xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Các quầy tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Trung tâm được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để phục vụ tốt công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến của tổ chức, công dân.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân. ảnh 1

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm đã giải quyết 20.350/21.434 hồ sơ tiếp nhận (20.088 hồ sơ tiếp nhận mới, 1.346 hồ sơ tồn năm 2021 chuyển sang); trong đó giải quyết trước hạn 7.438 hồ sơ, đúng hạn 12.910 hồ sơ, quá hạn 2 hồ sơ; hồ sơ tiếp nhận chiếm 57,88 % số hồ sơ tiếp nhận mới; hồ sơ có quét kết quả giải quyết kèm theo đạt tỷ lệ 24,26%. Tổng số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến chiếm 96,53% (mức độ 4 đạt 57,64%); 100% các văn bản liên quan (trừ văn bản mật) được xử lý trên môi trường điện tử.

Chị Nguyễn Việt Hạnh (phường Cẩm Đông) chia sẻ: "Tôi thấy hình thức nộp hồ sơ trực tuyến có rất nhiều ưu điểm, không phụ thuộc vào thời gian, không gian, không mất chi phí đi lại, không tiếp xúc trực tiếp, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân".

Ông Trần Quốc Dân, Giám đốc Trung tâm Hành chính thành phố, cho biết: Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi số, làm cơ sở cho việc xây dựng công dân số, chính quyền số, xã hội số. Bên cạnh đó, đơn vị tham mưu thành phố quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc, đảm bảo phục vụ tốt công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Trung tâm tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC; phấn đấu cuối năm nay đạt tỷ lệ 70% thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt ở cả 2 cấp chính quyền của thành phố.

Theo Báo Quảng Ninh