Top 10 điện thoại đắt nhất trong lịch sử

Tờ The Richest vừa liệt kê ra danh sách 10 chiếc điện thoại đắt giá nhất trong lịch sử. Dẫn đầu là chiếc Falcon SuperNova Pink Diamond iPhone 6 với giá 45,5 triệu USD.
1. Falcon SuperNova Pink Diamond iPhone 6 (45,5 triệu USD).
1. Falcon SuperNova Pink Diamond iPhone 6 (45,5 triệu USD).
Top 10 điện thoại đắt nhất trong lịch sử ảnh 1

2. iPhone 5 Black Diamond (15 triệu USD).

Top 10 điện thoại đắt nhất trong lịch sử ảnh 2

3. Diamond Rose iPhone 4 32GB (8 triệu USD).

Top 10 điện thoại đắt nhất trong lịch sử ảnh 3

4. Supreme Goldstriker iPhone 3G (3,2 triệu USD).

Top 10 điện thoại đắt nhất trong lịch sử ảnh 4

5. iPhone 3G Kings Button (2,5 triệu USD).

Top 10 điện thoại đắt nhất trong lịch sử ảnh 5

6. Diamond Studded iPhone 6 (2,5 triệu USD).

Top 10 điện thoại đắt nhất trong lịch sử ảnh 6

7. GoldVish Le Million (1,45 triệu USD).

Top 10 điện thoại đắt nhất trong lịch sử ảnh 7

8. Diamond Crypto Smartphone (1,3 triệu USD).

Top 10 điện thoại đắt nhất trong lịch sử ảnh 8

9. Gresso Luxor Las Vegas Jackpot (1 triệu USD).

Top 10 điện thoại đắt nhất trong lịch sử ảnh 9

10. Vertu Signature Cobra (310.000 USD).

Theo Dân Việt