Tổng lợi nhuận sau thuế của các DN trên HNX tăng trưởng 11,4% trong năm 2018

VietTimes -- Số liệu của HNX cho thấy, ngành tài chính có kết quả kinh doanh biến động tích cực nhất khi tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp trong ngành tăng trưởng tới 48,7%, từ 5.824,9 tỷ đồng năm 2017 lên mức 8.659,3 tỷ đồng năm 2018.

Tổng lợi nhuận sau thuế 2018 của các DNNY trên HNX tăng trưởng 11,4% (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Tổng lợi nhuận sau thuế 2018 của các DNNY trên HNX tăng trưởng 11,4% (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Theo thống kê của Sở GDCK Hà Nội (HNX), tính đến hết tháng 2/2019, đơn vị này ghi nhận đã có 360/369 doanh nghiệp (không bao gồm các công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán) công bố báo cáo tài chính Quý 4/2018.

Theo kết quả báo cáo tài chính tự lập quý 4/2018 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 325 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 20.946,8 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2018, tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX đạt 19.935,7 tỷ đồng, tăng 2.042,3 tỷ đồng (11,4%) so với năm 2017.

Thống kê của HNX cho biết có 7/11 ngành có tổng lãi năm 2018 tăng so với năm trước. Top 3 ngành có tổng lãi tăng mạnh so với năm 2017 là ngành tài chính (tăng 2.827 tỷ đồng), ngành công nghiệp (tăng 674 tỷ đồng), ngành bất động sản (tăng 256 tỷ đồng).

Trong đó, ngành tài chính có kết quả kinh doanh biến động tích cực nhất khi tổng LNST của các doanh nghiệp trong ngành tăng trưởng 48,7%, từ 5.824,9 tỷ đồng năm 2017 lên mức 8.659,3 tỷ đồng năm 2018 (năm 2017, ngành tài chính đạt mức tăng trưởng tới 54%).

Những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất của ngành tài chính trong năm thuộc nhóm ngân hàng, còn một số doanh nghiệp thuộc nhóm chứng khoán có kết quả kinh doanh giảm so với năm 2017.

Tiếp đến, ngành bất động sản cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt so với năm 2017.

Cụ thể, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX của toàn ngành bất động sản trong năm 2018 tăng 35,5% so với năm 2017 (từ 1.171,5 tỷ đồng năm 2017 tăng lên 1.586 tỷ đồng năm 2018). HNX cho biết, các công ty có kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực nhờ đẩy mạnh hoạt động bán hàng hóa, tăng doanh thu và áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí.

Ở chiều hướng ngược lại, một số ngành có tổng lãi năm 2018 giảm mạnh so với năm trước là ngành xây dựng (giảm 1.714 tỷ đồng), ngành khai khoáng và dầu khí (giảm 394 tỷ đồng)...

Đáng chú ý, ngành xây dựng có kết quả kinh doanh giảm mạnh nhất toàn thị trường (tính riêng trên sàn HNX) khi giảm tương đương 51,1% (từ 3.380 tỷ đồng năm 2017 giảm xuống 1.642 tỷ đồng năm 2018) và có tới 40/68 doanh nghiệp ngành xây dựng có kết quả kinh doanh năm 2018 giảm so với năm 2017.

Tuy nhiên, bên cạnh xu hướng chung, một số doanh nghiệp ngành xây dựng vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2017 do tăng trưởng từ hoạt động xây lắp và gia tăng khoản lợi nhuận từ hoạt động tài chính, đồng thời áp dụng chính sách tinh giảm bộ máy, tăng cường công tác quản lý và tiết kiệm chi phí của công ty.

Cũng theo thống kê của HNX, số doanh nghiệp niêm yết có kết quả kinh doanh lũy kế cả năm 2018 thua lỗ là 35 công ty, tăng 16,7% so với năm trước. Tuy vậy, tổng lỗ của các doanh nghiệp này năm 2018 là -1.011,1 tỷ đồng, giảm 15,3% so với năm 2017.

Nếu thực hiện phân loại theo ngành nghề, có 3/11 ngành có tổng kết quả kinh doanh lỗ tăng so với năm 2017 lần lượt là ngành công nghiệp, ngành xây dựng và ngành y tế với tổng lỗ tăng -137,6 tỷ đồng.

Có 7/11 ngành còn lại có tổng lỗ giảm hoặc bằng cùng kỳ năm trước, đặc biệt có 4 ngành không có kết quả kinh doanh lỗ trong năm 2018 gồm có ngành vận tải kho bãi, ngành hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, hành chính và dịch vụ hỗ trợ, ngành thông tin, truyền thông và các hoạt động khác, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Một số ngành có tổng lỗ giảm mạnh là ngành bất động sản (giảm lỗ từ -161,2 tỷ đồng năm 2017 xuống -1,7 tỷ năm 2018), ngành khai khoáng dầu khí (giảm lỗ từ -443,7 tỷ đồng năm 2017 xuống -322,9 tỷ năm 2018)./.