Tôn Kiến Quốc: Trung Quốc không có dã tâm xưng bá

Ông Tôn cho rằng Trung Quốc không có dã tâm xưng bá, quân đội Trung Quốc sau cải cách sẽ nâng cao năng lực tự vệ và phòng vệ, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho an ninh và hòa bình quốc tế, khu vực.
Ông Tôn Kiến Quốc.
Ông Tôn Kiến Quốc.

Ngày 5/6, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Đô đốc Tôn Kiến Quốc đã lần đầu tiên đề cập đến mục đích cải cách quân đội Trung Quốc tại diễn đàn đối thoại quốc tế. 

Ông Tôn Kiến Quốc cho biết quân đội nước này hiện đang tiến hành một cuộc cải cách mang tính tổng thể và cách mạng, trong đó sẽ cắt giảm 300.000 quân. 

Theo ông Tôn, quân đội Trung Quốc còn có một khoảng cách tương đối lớn so với quân đội tiên tiến trên thế giới, chi phí quân sự bình quân mỗi quân nhân của Trung Quốc chỉ hơn 60.000 USD, thấp hơn nhiều so với mức 200.000-300.000 USD của các nước Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản.

Do đó, ông Tôn Kiến Quốc nói rằng quân đội Trung Quốc phải thúc đẩy cải cách, nâng cao hiệu quả, tăng cường xây dựng, đẩy nhanh phát triển. 

"Trung Quốc giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng, thực hiện chính sách quốc phòng mang tính phòng ngự. 

Trung Quốc không có dã tâm xưng bá, quân đội Trung Quốc sau cải cách sẽ nâng cao năng lực tự vệ và phòng vệ, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho an ninh và hòa bình quốc tế, khu vực". - Đô đốc Trung Quốc nói.