Tòa yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Vinaconex kiến nghị hủy bỏ và yêu cầu bồi thường thiệt hại giảm giá cổ phiếu

VietTimes -- Vinaconex yêu cầu các bên có liên quan “bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Vinaconex và các cổ đông của Vinaconex” đối với các tổn thất do ảnh hưởng tiêu cực từ việc thực hiện Quyết định số 01/2019, bao gồm cả việc giảm giá cổ phiếu sau khi quyết định này được công bố theo quy định của pháp luật chứng khoán.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Kiến nghị hủy bỏ biện pháp khẩn cấp, yêu cầu bồi thường thiệt hại

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã CK: VCG) vừa công bố thông tin về quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tóa án Nhân dân Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội (TAND Quận Đống Đa).

Cụ thể, ngày 28/3/2019, Vinaconex đã có văn bản khiếu nại gửi Chánh án Tòa án Nhân dân Tp. Hà nội, Chánh án TAND quận Đống Đa.

Trong đó, Vinaconex kiến nghị hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCT được ban hành ngày 27/3/2019 của TAND Quận Đống Đa (Quyết định 01/2019).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng yêu cầu các bên có liên quan “bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Vinaconex và các cổ đông của Vinaconex” đối với các tổn thất do ảnh hưởng tiêu cực từ việc thực hiện Quyết định số 01/2019, bao gồm cả việc giảm giá cổ phiếu sau khi quyết định này được công bố theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Trước đó, ngày 27/3/2019, Vinaconex đã nhận được đồng thời 2 văn bản của TAND Quận Đống Đa.

Nội dung cho biết, ngày 25/3/2019, TAND Quận Đống Đa đã thụ lý vụ việc “Kinh doanh thương mại số 29/2019/KDTMST” theo đơn yêu cầu “hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông” của: (1) Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ (Cường Vũ), (2) Công ty TNHH Đầu tư Star Invest (Star Invest), (3) ông Nguyễn Quang Trung và (4) ông Thân Thế Hà.

Tới ngày 27/3/2019, TAND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định 01/2019. Trong đó, buộc Vinaconex phải tạm dừng thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2019 của doanh nghiệp này.

Quyết định này của TAND quận Đống Đa có hiệu lực thi hành ngay (tức ngày 27/3/2019) và được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Giá cổ phiếu VCG giảm sâu trong ngày 28/3/2019 (Nguồn: HNX)
Giá cổ phiếu VCG giảm sâu trong ngày 28/3/2019 (Nguồn: HNX)

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ có gì?

Theo tìm hiểu của VietTimes, “Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2019” được TAND Quận Đống Đa đề cập có, nội dung chính là việc thông qua danh sách thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của Vinaconex nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đây là kết quả của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/1/2019 diễn ra sau khi Vinaconex có sự thay đổi trong cơ cấu cổ đông lớn với sự thoái lui của 2 cổ đông nhà nước là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).

Ở chiều hướng ngược lại, có 3 cổ đông tổ chức mới xuất hiện là: Công ty TNHH An Quý Hưng (An Quý Hưng); Cường Vũ và Star Invest với tỷ lệ sở hữu lần lượt là: 57,71%; 21,28% và 7,57% vốn.

Được biết, Star Invest là nhà đầu tư thất bại trong đợt đấu giá Vinaconex nhưng đã gom mua lại lượng lớn cổ phiếu VCG từ quỹ đầu tư ngoại là Pyn Elite Fund.

Danh sách 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2020 được bầu mới bao gồm: Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đông, Thân Thế Hà, Dương Văn Mậu, Đào Ngọc Thanh, Nguyễn Hữu Tới và Nguyễn Quang Trung.

Danh sách các Thành viên HĐQT được các cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Vinaconex tổ chức ngày 11/1/2019 (Nguồn: VCG)
Danh sách các Thành viên HĐQT được các cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Vinaconex tổ chức ngày 11/1/2019 (Nguồn: VCG)

Ông Đào Ngọc Thanh (Tổng Giám đốc Ecopark) do nhóm cổ đông An Quý Hưng đề cử, đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT. Bên cạnh đó, An Quý Hưng cũng có một “đại diện” khác là ông Nguyễn Xuân Đông (CEO của An Quý Hưng). Đồng thời, ông Đông cũng đang đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc của Vinaconex.

Hai ông Thân Thế Hà và Nguyễn Quang Trung là đại diện do Viettel ứng cử. Tuy nhiên, vai trò cổ đông lớn của Viettel tại Vinaconex đã được thay thế bởi Cường Vũ - nhà đầu tư tổ chức đã trúng đấu giá lô cổ phần Vinaconex trong phiên đấu giá thoái vốn do Viettel tổ chức trước đó.

Ba cá nhân còn lại là ông Dương Văn Mậu, Nguyễn Hữu Tới và Bùi Tuấn Anh đều là những nhân sự đã làm việc lâu năm tại Vinaconex và một công ty thành viên của tổng công ty này.

Theo biên bản họp, ĐHĐCĐ bất thường có 101 cổ đông tham dự, sở hữu hoặc đại diện cho 94,52% tổng số cổ phần phổ thông có phần biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT cho thấy các cổ đông tham gia có tỷ lệ tán thành tuyệt đối. Tương tự là kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2020./.