Tìm đất cho Dự án “thay thế” Triển lãm Giảng Võ

VietTimes - Theo quy hoạch từ thời nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới (Trung tâm Hội chợ triển lãm) sẽ được triển khai tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh. Còn Trung tâm triển lãm hiện tại - ở địa chỉ 148 Giảng Võ - thì đã được chuyển giao cho Tập đoàn Vingroup để phát triển một dự án bất động sản.
Phối cảnh kiến trúc Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Quốc tế mới do Vingroup công bố.
Phối cảnh kiến trúc Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Quốc tế mới do Vingroup công bố.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu UBND thành phố Hà Nội cùng Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan khẩn trương xác định quy mô, vị trí, ranh giới khu đất dành cho dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Dự án) và các dự án thành phần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 3/2/2016 của Văn phòng Chính phủ để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ sở triển khai thực hiện Dự án.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện việc thẩm định, trình phê duyệt Phương án tổ chức hoạt động của Hội chợ triển lãm trên vị trí khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 9/9/2015 và Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 3/2/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Được biết, việc đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới được thực hiện từ việc khai thác quỹ đất tại khu đất số 148 Giảng Võ, khu đất tại Mễ Trì và các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo quy hoạch từ thời nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới (Trung tâm Hội chợ triển lãm) sẽ được triển khai tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh.

Còn Trung tâm triển lãm hiện tại - ở địa chỉ 148 Giảng Võ - thì đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển giao cho Tập đoàn Vingroup để phát triển một dự án bất động sản, thông qua việc cổ phần hóa Công ty Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) và Vingroup là nhà đầu tư chiến lược với tỷ lệ sở hữu trên 80% và giá bán đề xuất 10.050 đồng/cổ phần.

Theo các cam kết trước đó giữa Vingroup và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì chỉ khi nào dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới tại khu vực Cổ Loa được hoàn thành thì Vingoup (thông qua VEFAC) mới được chuyển đổi 7ha "đất vàng" tại khu triển lãm Giảng Võ hiện nay thành một “Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa, là điểm nhấn kiến trúc trong khu vực nội đô; một quần thể vui chơi giải trí, mua sắm, đạt hiệu quả”. Và chậm nhất trong 3 năm, dự án phải được hoàn tất.

X.T