Thủ tướng lập tổ công tác gỡ khó cho các dự án bất động sản

VietTimes – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập tổ công tác về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp.

Theo quyết định số 1435 ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gồm 8 thành viên.

Tổ trưởng tổ công tác là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; hai tổ phó là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.

5 thành viên còn lại của tổ công tác gồm Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Cao Lục, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản tại các địa phương, doanh nghiệp ở Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trực thuộc trung ương. Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan tới triển khai thực hiện các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Ngoài ra, tổ công tác sẽ tổng hợp, tham mưu Thủ tướng báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền của Thủ tướng; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan cũng như tham mưu, kiến nghị các cấp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan.

Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ ngành, địa phương, các doanh nghiệp liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án bất động sản đang triển khai nhưng có khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý; kiến nghị giải pháp giải quyết.

Bên cạnh đó, tổ công tác được mời lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương có liên quan hoặc các tổ chức, chuyên gia phối hợp, tham vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thủ tướng yêu cầu tổ công tác chịu trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ, làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao./.