Thủ tướng chỉ đạo “gỡ vướng” cho các doanh nghiệp truyền thông, nhà mạng

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu Bộ TT&TT tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển lĩnh vực viễn thông, CNTT; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với doanh nghiệp truyền thông, các nhà mạng và trong ứng dụng CNTT nhất là đối với khu vực doanh nghiệp; bảo đảm đạt được mục tiêu.
Ảnh minh hoạ: VNPT.
Ảnh minh hoạ: VNPT.
Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ TT&TT tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với doanh nghiệp truyền thông, các nhà mạng và trong ứng dụng CNTT, nhất là với khu vực doanh nghiệp; đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ngành, lĩnh vực theo kịch bản đề ra.
Đây là một nội dung trong công văn của Văn phòng Chính  phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tới Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội (KTXH) năm 2017.

Công văn nêu rõ, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017 đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ TT&TT tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực phụ trách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị 24 ngày 2/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 (Chỉ thị 24).

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu Bộ TT&TT tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển lĩnh vực viễn thông, CNTT; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với doanh nghiệp truyền thông, các nhà mạng và trong ứng dụng CNTT, nhất là đối với khu vực doanh nghiệp; bảo đảm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng ngành, lĩnh vực liên quan theo kịch bản đề ra.

Đồng thời, có kế hoạch, giải pháp cụ thể cùng các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là về tình hình KTXH và công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH đề ra.

Bên cạnh đó, tập trung đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch; đẩy mạnh thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng; xử lý nghiêm các vi phạm; tạo niềm tin trong doanh nghiệp và người dân.

Tại Chỉ thị 24, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo các cơ quan báo chí trong nước triển khai công tác thông tin tuyên truyền về tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế, nhất là với an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm tỷ lệ nợ công, tăng thu, giảm bội chi ngân sách… tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, tạo sự hứng khởi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng Chính phủ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2017.

Bộ TT&TT cũng có trách nhiệm triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật, đi ngược lại chủ trương, quyết tâm của Chính phủ thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2017; xây dựng các phương án, giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin quan trọng quốc gia; phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý mã độc, sự cố mất an toàn thông tin.