Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng: Đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu

VietTimes -- Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng tại Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 vừa diễn ra tại Phú Yên do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức..
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã nêu một số tồn tại, yêu cầu và khẳng định tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước ở các cơ quan nhà nước nói chung và các cơ quan, đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thường xuyên cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện, góp phần mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu tài liệu, tiếp thu những nội dung, chuyên đề được phổ biến, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm để Hội nghị đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh phải thúc đẩy nhanh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu một cách đồng bộ, thống nhất trong Bộ và từ đơn vị.

Các đại biểu dự Hội nghị
 Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các giảng viên đã phổ biến sâu các nội dung: Công tác lập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử theo tinh thần Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ; phổ biến các quy định mới về công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông (Thông tư số 19/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông)... đây là các chuyên đề đã được chọn lọc phù hợp với yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Tại Hội nghị, các học viên là những người làm công tác văn thư lưu trữ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp ngành TTTT, các Sở TTTT sẽ được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản trên nền Web và quy trình xử lý văn bản điện tử. Cũng tại Hội nghị, các học viên đã chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị.