Thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm Nhà nước thu về 105 tỷ đồng

VietTimes -- Theo Báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính lũy kế 08 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.713 tỷ đồng, với 05 lĩnh vực nhạy cảm: Chứng khoán, Bảo hiểm, Ngân hàng – Tài chính, Bất động sản và Quỹ đầu tư thoái được 105 tỷ đồng.
Trong 8 tháng đầu năm đã có 33 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa - Ảnh: Vneconomy.
Trong 8 tháng đầu năm đã có 33 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa - Ảnh: Vneconomy.

Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, lũy kế 08 tháng đầu năm 2017, đã có 33 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 10/44 doanh nghiệp thuộc Danh mục DNNN hoàn thành cổ phần hóa năm 2017, gồm: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – Becamex, Tổng công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Thanh Lễ,  Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty ĐTPT đô thị và khu công nghiệp (IDICO), Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom); Công ty TNHH MTV cấp nước Sóc Trăng; Công ty TNHH MTV công trình đô thị Sóc Trăng; Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên; Công ty TNHH MTV In Bắc Cạn; Công ty TNHH MTV KD nước sạch Nam Định. 23 đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo đề án tái cơ cấu giai đoạn 2011 – 2016.

Tổng giá trị thực tế của 33 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 80.636  tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 20.881 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì vốn điều lệ của 33 đơn vị là 25.509 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 12.467 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7.814 tỷ đồng, bán cho người lao động 199 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 20 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 5.008 tỷ đồng.

Về tình hình thoái vốn, lũy kế 08 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.713 tỷ đồng, thu về 15.803 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản thoái vốn trong năm 2016 các đơn vị mới báo cáo trong 08 tháng đầu năm 2017).

Trong đó, thoái vốn tại 05 lĩnh vực nhạy cảm: Chứng khoán, Bảo hiểm, Ngân hàng – Tài chính, Bất động sản và Quỹ đầu tư được 105 tỷ đồng, thu về 105 tỷ đồng; Thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 05 lĩnh vực nhạy cảm) được 2.210 tỷ đồng, thu về 3.456 tỷ đồng; SCIC cũng đã bán vốn tại 21 doanh nghiệp với giá trị là 1.396 tỷ đồng, thu về 12.240 tỷ đồng (trong đó bao gồm cả số thoái trong năm 2016 của Vinamilk với giá trị sổ sách 783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ đồng).

Ngoài ra, sau khi rà soát, bổ sung theo báo cáo của các đơn vị, ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính đã công khai danh sách 747 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán trên trang thông tin điện tử Bộ Tài chính.