Tập huấn toàn quốc về TT&TT thuộc 2 Chương trình mục tiêu quốc gia

VietTimes -- Hội nghị tập huấn toàn quốc hướng dẫn thực hiện các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong hai Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 đang được tổ chức tại Thanh Hóa trong hai ngày 29-30/6.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị do Bộ TT&TT phối hợp các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.

Hội nghị nhằm giúp các địa phương tổ chức, triển khai có hiệu quả 2 Chương trình MTQG trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, cụ thể là việc hướng dẫn các nội dung về: Cơ chế điều hành, quản lý các Chương trình MTQG; cơ chế tài chính thực hiện các Chương trình liên quan đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông để việc thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương được thống nhất, đúng quy định.

Trước đó, ngày 02/6/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 02 Thông tư: 05/2017/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và 06/2017/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 02 Chương trình MTQG là Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016.

Đối với chính sách giảm nghèo bền vững, thông tin được xem là 01 trong 05 dịch vụ xã hội cơ bản trong phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều để Nhà nước quan tâm có chính sách khắc phục sự thiếu hụt về thông tin.