Tân Thống đốc NHNN: Trước ngày 28.4, các ngân hàng phải trình kế hoạch xử lý nợ xấu

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trình kế hoạch xử lý nợ xấu và gửi NHNN trước ngày 28.4 tới.
Tân Thống đốc NHNN: Trước ngày 28.4, các ngân hàng phải trình kế hoạch xử lý nợ xấu

Tân Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng vừa ký văn bản số 2588/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu. Trong đó, NHNN yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu, đảm bảo nợ xấu ở mức an toàn dưới 3% tổng dư nợ.

Đưa ra các giải pháp xử lý nợ xấu, văn bản của tân Thống đốc chỉ ra các TCTD, các chi nhánh ngân hàng phải tập trung đẩy mạnh, xử lý nợ xấu bằng cách dự phòng rủi ro, bán nợ xấu cho VAMC, đôn đốc thu nợ, xử lý tài sản bảo đảm, hỗ trợ khởi kiện khách hàng và phối hợp với cơ quan thi hành án trong việc thi hành các bản án có hiệu lực và các hình thức khác; kiểm soát chất lượng tín dụng và nợ xấu, nợ quá hạn.

Ngoài ra, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2016 và gửi NHNN qua NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các quỹ tín dụng nhân dân; qua cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài… trước ngày 28.4.2016.

Vào ngày 14.4 vừa qua, thực hiện chủ trương kiểm soát nợ xấu, NHNN đã ban hành Quyết định số 618/QĐ-NHNN phê duyệt việc xây dựng và triển khai phương án mua nợ xấu theo giá thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12.4

Trong giai đoạn từ năm 2013 đến hết năm 2015, với 41 tổ chức tín dụng, VAMC đã thực hiện mua 24.512 khoản nợ tương ứng với 243.335 tỉ đồng dư nợ gốc, giá mua là 207.909 tỉ đồng.

Theo Một thế giới