Sữa Quốc tế (IDP) báo lãi kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong quý 4/2021, CTCP Sữa Quốc tế (Mã CK: IDP) báo lãi sau thuế đạt 278,9 tỉ đồng, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Sữa Quốc tế (Mã CK: IDP) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt 1.214,2 tỉ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động tài chính của IDP đạt 24,4 tỉ đồng, tăng 52,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Ở chiều hướng ngược lại, các khoản chi phí trong kỳ của IDP có mức tăng trưởng thấp hơn nhiều so với doanh thu. Cụ thể, giá vốn hàng bán đạt 672,2 tỉ đồng (tăng 12,8%); chi phí bán hàng đạt 194,9 tỉ đồng (tăng 13%%); chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 4,2 tỉ đồng (giảm 69%).

Trừ đi các chi phí khác, IDP báo lãi sau thuế đạt 278,9 tỉ đồng, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý mà IDP ghi nhận mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Kết quả kinh doanh vượt trội trong quý 4 giúp IDP báo lãi sau thuế cả năm 2021 lên tới 822,8 tỉ đồng, tăng 63,9% so với năm 2020 và vượt 55% kế hoạch.

Tại ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của IDP đạt 2.962,4 tỉ đồng, tăng 37% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt 1.227,6 tỉ đồng, chiếm 41,4%. Các khoản phải thu ngắn và dài hạn đạt 554,9 tỉ đồng. Hàng tồn kho đạt 340,5 tỉ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của IDP đạt 1.641,6 tỉ đồng, tăng 19,9% so với đầu năm. Trong đó, số dư nợ vay ngắn hạn là 541,5 tỉ đồng, chiếm 18,3% tổng nguồn vốn./.