Sữa Quốc tế (IDP) đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỉ đồng năm 2021, chia cổ tức 40% - 80% bằng tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – HĐQT CTCP Sữa Quốc Tế (IDP) sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Hồ Sĩ Tuấn Phát và ông Nguyễn Phan Minh Khôi.
Sữa Quốc tế (IDP) lên kế hoạch doanh thu 5.000 tỉ đồng năm 2021
Sữa Quốc tế (IDP) lên kế hoạch doanh thu 5.000 tỉ đồng năm 2021

CTCP Sữa Quốc Tế (Mã CK: IDP) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021. Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 29/6 tại Tp. HCM.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) IDP sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần 5.000 tỉ đồng, tăng 30% so với năm 2020. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt lần lượt 680 tỉ đồng và 530 tỉ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 25% và 6% so với năm 2020.

Dựa vào kế hoạch trên, HĐQT IDP dự kiến chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ từ 40% - 80% bằng tiền mặt. Ban lãnh đạo cũng đề xuất không chia cổ tức năm 2020 để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề liên quan khác.

Tại đại hội sắp tới, một tờ trình đáng chú ý khác dự kiến được ĐHĐCĐ IDP thông qua là đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của ông Hồ Sĩ Tuấn Phát và ông Nguyễn Phan Minh Khôi.

Ông Hồ Sỹ Tuấn Phát là Tổng giám đốc CTCP Lothamilk - đơn vị từng sở hữu 10,18% vốn điều lệ IDP, song đã thoái toàn bộ vốn vào cuối tháng 3/2021.

Kết Quý 1/2021, IDP ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.128 tỉ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 177,6 tỉ đồng, tăng 4,9 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Tại ngày 31/3/2021, quy mô tổng tài sản của IDP đạt 2.308 tỉ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm. Trong đó, chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn là các khoản phải thu ngắn hạn (533,5 tỉ đồng); hàng tồn kho (233,4 tỉ đồng); tài sản cố định (478,8 tỉ đồng). Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 795 tỉ đồng.

Về phía nguồn vốn, tính đến cuối Quý 1/2021, nợ phải trả của IDP đạt 1.337,8 tỉ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 343,6 tỉ đồng, chiếm 14,8% tổng nguồn vốn./.