SHB trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận 2.050 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ trong 2018

VietTimes -- Năm 2018, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 315.494 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng lên 13.240 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.050 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức ở mức 10%.
SHB trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận 2.050 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ trong 2018. (Ảnh: SHB)
SHB trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận 2.050 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ trong 2018. (Ảnh: SHB)

Theo tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 SHB vừa công bố, kế hoạch năm 2018, ngân hàng này đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 315.494 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng lên 13.240 tỷ đồng. Huy động vốn từ TCKT và cá nhân đạt 250.617 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng đạt 223.822 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.050 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và tỷ lệ chia cổ tức ở mức 10% vốn điều lệ.

Mục tiêu tăng trưởng cấp tín dụng năm 2018 của SHB tăng 15% so với số thời điểm 31/12/2016. Trong đó tập trung ưu tiên / không giới hạn tăng trưởng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân. Bên cạnh đó, ngân hàng đẩy mạnh cơ cấu lại danh mục tín dụng, nâng cao chất lượng tài sản nhằm tăng hiệu quả sinh lời; hạn chế tối đa / không cho vay đối với các khoản cho vay trung dài hạn, cho vay những nhóm ngành hàng có mức độ rủi ro cao và không có hiệu quả; đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh nhằm chiếm lĩnh thị trường, tăng trưởng thị phần trong tất cả các hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng như huy động thị trường I, tín dụng, thẻ nội địa và thẻ quốc tế và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích mang tính cạnh tranh cao.

Đồng thời, phía ngân hàng cho biết sẽ đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng bằng các sản phẩm phái sinh, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu thị trường và cạnh tranh; tăng cường thu hút dòng tiền quay về từ các phương án kinh doanh được tài trợ vốn của SHB; phát triển dịch vụ bảo hiểm thông qua hợp tác Bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) làm đối tác độc quyền phát triển bảo hiểm nhân thọ cho tập đoàn bảo hiểm nước ngoài có uy tín nhằm tăng nguồn thu dịch vụ và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận.

Về mảng tài chính tiêu dùng, Công ty Tài chính SHB (SHBFC) đặt mục tiêu kết thúc năm 2018 phủ sóng tại 10 tỉnh thành với quy mô nhân sự bán hàng trực tiếp 750 người. Mục tiêu sau 5 năm hoạt động, SHBFC đứng trong top 3 công ty tài chính về quy mô dư nợ cho vay tiêu dùng tiền mặt lớn nhất thị trường, giá trị doanh nghiệp tăng tối thiểu 4 lần và chỉ số ROE (tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu) đạt trên 45%, mạng lưới phủ sóng 63 tỉnh thành trên cả nước.

Về kết quả kinh doanh năm 2017, tính đến 31/12/2017, tổng tài sản hợp nhất của SHB đạt 286.010 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cuối năm 2016, đạt 105,93% kế hoạch. Vốn điều lệ đạt 11.197 tỷ đồng. SHB đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 839 tỷ đồng từ chia cổ tức năm 2016, vốn điều lệ tăng lên 12.036 tỷ đồng vào đầu năm 2018. Vốn tự có đạt 17.829 tỷ đồng, tăng 8,91% so với năm 2016.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 266.680 tỷ đồng, tăng 19,14% so với năm 2016. Dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 198.290 tỷ đồng, tăng 22,12% so với cuối năm 2016.

Tổng lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 1.925 tỷ đồng, tăng trưởng 66,5%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm gần đây, vượt 10% kế hoạch 2017 ĐHĐCĐ đề ra. Trong đó, tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ tăng trưởng vượt bậc nhờ đa dạng hóa sản phẩm và hợp tác chiến lược với các đối tác lớn và trở thành một trong những ngân hàng có tỷ trọng thu nhập dịch vụ lớn./.