SeABank báo lãi 38 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016

VietTimes -- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thực hiện công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2016 với kết quả lãi 38 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2016.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước tiên, cần phải nói rằng, SeABank đang thực hiện công bố báo cáo tài chính theo các quy định hiện hành về trách nhiệm công bố thông tin của một ngân hàng là công ty đại chúng.

Điều 14, Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định “Các TCTD mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và TCTD là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn phải công khai báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ theo quy định của pháp luật. Các TCTD khác tự nguyện công khai báo cáo tài chính giữa niên độ được lựa chọn mẫu báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ hoặc dạng tóm lược để công khai” (Điểm b, Khoản 1).

TCTD phải công khai tối thiểu các nội dung sau: Báo cáo tài chính đã kiểm toán bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm; Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ. Các TCTD là công ty mẹ phải thực hiện công khai các biểu mẫu báo cáo tài chính hợp nhất” - Điểm b, Khoản 2 của Thông tư quy định rõ về các nội dung công khai, đồng thời, Khuyến khích các TCTD công khai đầy đủ các biểu mẫu báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính”.

Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng cho thấy những thông tin đáng chú ý ở SeABank.

Theo đó, tính đến cuối tháng 6/2016, tổng tài sản của ngân hàng đạt 91 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với đầu năm.

Dư nợ cấp tín dụng đạt gần 53 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 17,93% so với đầu năm. Trong đó tỷ lệ nợ xấu tính đến 30/6/2016 là 1,29%.

Trong 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của SeABank đạt 719 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động kinh doanh, bên cạnh kết quả khả quan từ hoạt động dịch vụ, mua bán chứng khoán đầu tư,… thì hoạt động kinh doanh ngoại hối lại ghi nhận kết quả kinh doanh âm so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng mạnh 26% lên 509 tỷ đồng. Lợi nhuận trước trích lập dự phòng đạt 218 tỷ đồng, tăng 49%. Chi phí dự phòng tăng gấp 4 lần cùng kỳ lên 170 tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm, ngân hàng SeABank ghi nhận 48 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Bảng cân đối kế toán cũng cho biết, giá trị tiểu khoản Các khoản lãi, phí phải thu (phản ánh các khoản lãi và phí dự thu) của SeABank tính đến giữa năm 2016 đã tăng 146 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Xuân Thắng