Sản phẩm chủ lực của du lịch trong cách mạng 4.0

Các sản phẩm ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành Du lịch sẽ chủ yếu do các doanh nghiệp và các cơ sở cung cấp dịch vụ phát triển dựa trên nhu cầu thực tế với sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước.
Sản phẩm chủ lực của du lịch trong cách mạng 4.0 ảnh 1

Đồ họa: Ngọc Hoa

Theo VnMedia

http://vnmedia.vn/infographic/201807/infographic-san-pham-chu-luc-cua-du-lich-trong-cach-mang-40-609338/