Samsung cam kết hợp nhất 3 dự án sẽ cho doanh thu 15 tỷ USD

VietTimes -- Nguyên nhân của đề xuất này bắt nguồn từ việc khó khăn trong kê khai điều kiện ưu đãi cho từng dự án, từ đó làm phình bộ máy quản lý và nảy sinh nhiều bất cập trong cách kê khai.
Ảnh minh họa: SDV
Ảnh minh họa: SDV

Vừa qua, Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về vấn đề xoay quanh kiến nghị hợp nhất 3 dự án của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV).tại Bắc Ninh.

Theo đó, SDV cho rằng, doanh nghiệp này đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo dự án đầu tư có quy mô lớn, kể cả dự án đầu tư ban đầu và các dự án đầu tư mở rộng của công ty. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, hiện Samsung đang phải kê khai 3 dự án riêng biệt, khiến công ty gặp phải nhiều khó khăn vướng mắc, chẳng hạn như việc phải chia tách nhân lực từ cấp quản lý đến công nhân… Điều này sẽ dẫn đến khó khăn trong chỉ đạo điều hành, bộ máy quản lý phình to, không hợp lý.

Do vậy, SDV đề nghị chấp thuận cho phép toàn bộ số vốn đầu tư 6,5 tỷ USD được coi là một tổng thể, một dự án đầu tư duy nhất và được áp dụng điều kiện hưởng ưu đãi chung theo tiêu chí quy mô lớn (thuế suất 10% trong 30 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm liên tiếp theo do đáp ứng được điều kiện quy mô vốn đầu tư tối thiểu là 12.000 tỷ đồng).

Nếu được chấp thuận, SDV cam kết doanh thu năm 2017 có doanh thu đạt 15 tỷ USD và nhân lực khoảng 43 nghìn lao động. Dự kiến sau khi hoàn thành giải ngân vốn đầu tư, doanh thu của SDV sẽ đạt khoảng 21 tỷ USD vào năm 2022.

Với các số liệu trên, cũng như chức năng quản lý riêng của mình, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng cho phép SDV được kê khai xác định ưu đãi như một dự án thay vì từng dự án riêng.

Cụ thể, việc hợp nhất thuộc chức năng của nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do vậy, trình Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng.

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết qua kiểm tra và số liệu báo cáo của các cơ quan quản lý trực tiếp của tỉnh Bắc Ninh và SDV cung cấp thì từng dự án độc lập của SDV đã đáp ứng điều kiện theo quy định dự án đầu tư có quy mô lớn, đồng thời việc kê khai chung cho 3 dự án không ảnh hưởng tới số thu ngân sách.

Trước đó, năm 2017, SDV đã đăng ký chuyển đổi điều kiện hưởng ưu đãi từ dự án ứng dụng công nghệ cao sang dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng. Theo đó, SDV được xác định thuế suất ưu đãi tính từ khi có doanh thu cho thời gian ưu đãi còn lại từ kỳ tính thuế năm 2017 và thời gian miễn, giảm thuế còn lại từ khi có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư lần đầu.

Trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu năm nào mà SDV không đáp ứng được một trong các điều kiện để được hưởng ưu đãi thì năm đó không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nêu trên, không làm giảm thu ngân sách Nhà nước.

Kể khi thành lập năm 2014 đến nay, SDV đã liên tục mở rộng đầu tư với 2 lần tăng vốn, cụ thể tăng 3 tỷ USD và tăng 2,5 tỷ USD để nâng tổng mức đầu tư của toàn dự án đến thời điểm hiện nay là 6,5 tỷ USD.

SDV bắt đầu có doanh thu từ tháng 3/2015. Năm 2014, công ty phát sinh lỗ 2,5 triệu USD, năm 2015 công ty phát sinh lỗ 168 triệu USD và năm 2016 lỗ 255 triệu USD. Tuy nhiên, 10 tháng đầu năm 2017 công ty đã đạt mức lợi nhuận là 750 triệu USD.

Sau khi trừ lỗ của các năm trước thì lãi lũy kế của công ty tính tại thời điểm cuối tháng 10/2017 là 495 triệu USD. Dự kiến cả năm 2017 sẽ đạt lợi nhuận khoảng 1 tỷ USD (chưa trừ lỗ lũy kế).