Sai thông tin trên căn cước công dân gắn chip, sửa thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Vì một lý do nào đó bạn phát hiện ra thông tin trên căn cước công dân gắn chip của mình không chính xác. Bạn sẽ cần phải thực hiện các thủ tục sau đây để chuẩn hóa thông tin.
Việc đổi CCCD có sai sót thông tin sẽ được thực hiện theo Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA
Việc đổi CCCD có sai sót thông tin sẽ được thực hiện theo Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA

Nếu căn cước công dân (CCCD) bị sai thông tin, chẳng hạn như ngày sinh, hộ khẩu thường trú, thì khi người dân thực hiện các hợp đồng giao dịch hoặc thủ tục hành chính phải đối chiếu thông tin, việc sai lệch có thể dẫn đến hợp đồng bị vô hiệu.

Nếu phát hiện sai sót, bạn cần đến cơ quan công an có thẩm quyền để làm thủ tục đổi CCCD mới. Hoặc bạn có thể đăng ký đổi CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Đối với 2 lựa chọn trực tuyến này, bạn sẽ không được làm ngay mà phải đăng ký trước thời gian, địa điểm đổi CCCD. Sau đó bạn vẫn phải đến cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đổi trực tiếp.

Theo Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA, thủ tục đổi CCCD gắn chip có sai sót được thực hiện như sau:

Bước 1: Người dân yêu cầu đổi CCCD

Bước 2: Thu nhận thông tin của người dân

Tại cơ quan công an có thẩm quyền, cán bộ thu nhận thông tin sẽ thực hiện theo trình tự:

- Tìm kiếm thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Lựa chọn loại cấp CCCD và mô tả đặc điểm nhân dạng của công dân

- Lấy dấu vân tay công dân

- Chụp ảnh chân dung

- In phiếu thu nhận thông tin công dân và phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin để công dân kiểm tra lại một lần nữa và ký tên

- Trao giấy hẹn lấy CCCD

Bước 3: Thu lại CCCD cũ có thông tin sai sót

Bước 4: Trả CCCD mới theo lịch hẹn

Lưu ý: Theo Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC, việc đổi CCCD sẽ có một khoản phí là 50.000 đồng. Tuy nhiên, tại điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư này cũng quy định trường hợp sai sót do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp CCCD thì người dân không phải chịu khoản lệ phí này.

Các trường hợp được đổi CCCD gắn chip mới:

Khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định CCCD được đổi trong các trường hợp:

- Khi công dân đến độ tuổi phải đổi thẻ là 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

- Thẻ bị hư hỏng không còn sử dụng được;

- Công dân đã thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên hoặc đặc điểm nhân dạng;

- Công dân đã xác định lại giới tính, quê quán;

- Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân như: Số thẻ Căn cước công dân; Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; Quê quán; Nơi thường trú; Đặc điểm nhận dạng; Ngày cấp

- Khi công dân có yêu cầu.