Ra Chỉ thị 04: NHNN tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng Bất động sản và Chứng khoán

VietTimes – Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục có những chỉ đạo mới nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2018. Đáng chú ý là các biện pháp phòng ngừa, phát hiện rủi ro trong hệ thống có liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, bất động sản ...
Trụ sở NHNN Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (Nguồn: SBV)
Trụ sở NHNN Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (Nguồn: SBV)

Ngày 2/8/2018, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng ban hành Chỉ thị số 04/CT-NHNN về việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2018. 

Trước khi nhắc tới các giải pháp và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, NHNN đã điểm lại một số nét chính trong công tác điều hành.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2018, NHNN chỉ đạo, điều hành bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã để ra. Các đơn vị trong toàn Ngành cũng đã triển khai đồng bô, quyết liệt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt đông ngân hàng với phương châm “chủ động, an toàn, linh hoạt, hiệu quả”.

Do đó, các chỉ tiêu tiền tệ, tín dụng quan trọng đã có diễn biện phù hợp với định hướng, như: Lạm phát cơ bản tiếp tục được kiểm soát; Lãi suất, tỷ giá và thị trường ngoại hối nhìn chung ổn định, dự trữ ngoại hối nhà nước tiếp tục tăng; Tín dụng tăng ngay từ đầu năm, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Về công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu cũng đã được triển khai mạnh mẽ, theo đúng lộ trình, kế hoạch. Công tác thanh tra, giám sát được tăng cường, chấn chỉnh, tiếp tục đảm bảo an toàn hệ thống, hỗ trợ tái cơ cấu và xử lý nợ xấu. Các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và cải cách hành chính được triển khai tích cực.

Các kết quả nêu trên đã góp phần giúp Việt Nam được Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings nâng bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia từ “BB-” lên mức “BB”.

Ưu tiên kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong lĩnh vực Bất động sản, chứng khoán

Trước những thách thức, khó khăn cả khách quan và chủ quan, NHNN đã đề ra một loạt các giải pháp, nhiệm vụ và yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành triển khai nghiêm túc và quyết liệt.

Theo đó, NHNN tiếp tục triển khai chính sách điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức tín dụng cung ứng vốn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý.

Thống đốc NHNN - ông Lê Minh Hưng (Ảnh: Internet)
Thống đốc NHNN - ông Lê Minh Hưng (Ảnh: Internet) 

Đối với tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng của toàn hệ thống và từng TCTD, NHNN tiếp tục kiểm soát chặt chẽ theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra. Đáng lưu ý, NHNN không xem xét, điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (trừ trường hợp đặc biệt, như một số NHTM tham gia tái cơ cấu trong năm 2018 đối với các TCTD yếu kém).

Nguồn vốn ngân hàng sẽ được tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản, chứng khoán, BOT và BT giao thông vẫn sẽ được kiểm soát chặt chẽ.

NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt tỷ giá, phù hợp với diễn biến cung cầu thị trường, cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý ngoại hối, ổn định thị trường ngoại tệ, hạn chế tình trạng đô la hóa và vàng hóa trong lãnh thổ. Kiểm soát chặt việc cho vay bằng ngoại tệ, giảm dần và có lộ trình chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ.

NHNN cũng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn trong triển khai các chương trình tín dụng, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, đặc biệt là hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chủ động triển khai chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Về cơ cấu lại các TCTD và xử lý nợ xấu, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD và Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” đảm bảo đạt được hiệu quả theo đúng mục tiêu, lộ trình và kế hoạch đã đề ra. Phấn đấu hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt/chấp thuận chủ trương đối với phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các TCTD. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình, tiến độ thực hiện phương án tái cơ cấu của TCTD.

Đối với các hoạt động thanh tra, giám sát, NHNN sẽ thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, dễ phát sinh sai phạm để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro, yếu kém, nguy cơ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

Cụ thể, các giải pháp được NHNN nhắc đến như: Tiến hành thanh tra đột xuất các TCTD có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao vào lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ,...;Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng, nhất là những hành vi vi phạm đã được cảnh báo; Kiên quyết xử lý những TCTD không chấp hành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và không thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, NHNN cũng đề ra một loạt các giải pháp, nhiệm vụ đối với nhiều lĩnh vực hoạt động khác và chú trọng đến làm tốt công tác thông tin, truyền thông để hỗ trợ tích cực công tác chỉ đạo, điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Chỉ thị 04 có hiệu lực kể từ ngày ký./.