Quý I/2016, Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của SHB tăng 21 lần

VietTimes -- Chốt quý, SHB ghi nhận 244 tỷ đồng LNST tăng 47% so với quý I/2015. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của nhà băng này lại “phình to” 168 tỷ đồng gấp 21 lần con số cùng kỳ năm ngoái.
Quý I/2016, Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của SHB tăng 21 lần

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016, theo đó Tổng tài sản (TTS) của SHB đạt 203.631 tỷ đồng giảm nhẹ so với thời điểm cuối năm trước.

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng không có nhiều khởi sắc khi cho vay khách hàng chỉ đạt 136.647 tỷ đồng và Tiền gửi của khách hàng đạt 154.817 tỷ đồng tương ứng tăng 4.7% và 4% so với cùng kỳ năm ngoài.

Trong kỳ, Thu nhập lãi thuần của SHB đạt 888 tỷ đồng (tăng 44% so với quý I/2015), Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 27,3 tỷ đồng. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng đem về cho ngân hàng số tiền tương ứng 26,1 tỷ đồng. Chỉ riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận con số âm hơn 3 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong quý I/2016 của nhà băng này tăng 10% tương ứng với 507 tỷ đồng.

Chốt quý I/2016, SHB ghi nhận 473 tỷ đồng Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng “phình to” tới 168 tỷ đồng tăng 21 lần so với quý I/2015 khiến nhà băng này chỉ đạt 305 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế và 244 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ nợ xấu của SHB cũng đang được đặt dấu hỏi do ngân hàng không công bố thuyết minh báo cáo tài chính đi kèm.

Một điểm đáng lưu ý trên báo cáo tài chính lần này là khoản mục Các khoản lãi, phí phải thu vẫn duy trì ở mức cao đạt 8,994 tỷ đồng (tăng 122 tỷ đồng so với cuối năm 2015) trong khi đó Tài sản có khác đạt 16.354 tỷ đồng chiếm 8,03% Tổng tài sản có của nhà băng này.