Quảng Nam chi gần 350 triệu đồng xây dựng Chính quyền điện tử phiên bản 2.0

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0.
Giao diện Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam
Giao diện Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam

Dự án xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, phiên bản 2.0 được giao cho Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2021 với tổng kinh phí hơn 345 triệu đồng. Trong đó, chi phí khảo sát: 63 triệu đồng và chi phí xây dựng hơn 282 triệu đồng. 

Nội dung thực hiện gồm: Khảo sát, thu thập số liệu về tình hình triển khai Chính quyền điện tử tại các ngành, địa phương. Nghiên cứu, xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, phiên bản 2.0.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, dùng chung các tài nguyên công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức khác trên phạm vi toàn tỉnh; hướng tới tiết kiệm chi phí, thời gian trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước, cung cấp các dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp một cách thuận tiện, hiệu quả nhất. 

Bên cạnh đó, dự án góp tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư công nghệ thông tin; hướng tới triển khai Chính phủ điện tử đồng bộ với lộ trình phù hợp, hạn chế trùng lặp; tăng cường khả năng chuẩn hóa, bảo đảm an toàn thông tin trong triển khai Chính phủ điện tử.