Quảng Nam: 5 tháng đầu năm 2022, kinh tế tư nhân đóng góp hơn 77% thu ngân sách

VietTimes – 5 tháng đầu năm 2022 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt 11.854 tỷ đồng, trong đó, thu từ lĩnh vực kinh tế tư nhân đạt gần 9.200 tỷ đồng, chiếm 77,6%.

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất xe bus THACO tại Quảng Nam

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất xe bus THACO tại Quảng Nam

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, trong tháng 5/2022 thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.781,5 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 11.854 tỷ đồng, đạt 62% dự toán HĐND tỉnh giao và đạt 66,7% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 28% so cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, một số nguồn thu phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp tăng trưởng khá cao. Cụ thể, thu từ lĩnh vực kinh tế tư nhân trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt gần 9.200 tỷ đồng, chiếm 77,6% tổng thu nội địa do cơ quan thuế quản lý thu, bằng 75% dự toán năm và tăng 52% so cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng ấn tượng nhất là các đơn vị thuộc Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải với hơn 7.973 tỷ đồng, chiếm 67% tổng thu 5 tháng đầu năm 2022, đạt 80% dự toán và tăng 57% so với cùng kỳ.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, nếu loại trừ số thuế thu của Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải là 7.973 tỷ đồng, thì số thu của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khu vực kinh tế tư nhân trong 5 tháng qua là 1.046 tỷ đồng, đạt 98%. Dù số thu không lớn nhưng đây là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy sự phục hồi trở lại của cộng đồng doanh nghiệp tư dân trên địa bàn và nhất là giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Riêng thuế thu nhập cá nhân, trong 5 tháng đầu năm đạt 430 tỷ đồng/715 tỷ đồng dự toán, đạt hơn 60%, tăng 13%; khối các doanh nghiệp nhà nước trung ương, lũy kế 5 tháng thu hơn 343 tỷ đồng, đạt 55% dự toán, tăng 19%.

Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong 5 tháng đầu năm đóng góp cho ngân sách hơn 482 tỷ đồng, đạt 32% dự toán, bằng 75% so cùng kỳ năm 2021.

Quảng Nam: Hơn 98% doanh nghiệp, hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, sau 40 ngày triển khai cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 của Chính phủ, Thông tư 78 và Quyết định 206 của Bộ Tài chính (đợt 2 tại 57 tỉnh, TP cả nước), Quảng Nam đã có 8.889 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử, đạt 98%.

Với kết quả này, Cục Thuế Quảng Nam xếp vị trí 17/57 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng hóa đơn điện tử.