Phú Yên: Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là đầu mối an toàn thông tin toàn tỉnh

Phú Yên vừa thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng gồm 1 đội trưởng, 3 phó đội trưởng nhằm nâng cao các hoạt động phòng và chống sự cố tấn công mạng, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên toàn địa bàn.

Để nâng cao các hoạt động phòng và chống các sự cố tấn công mạng, đảm bảo an toàn cho thông tin mạng trên toàn địa bàn, vừa qua Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng đã ký ban hành Quyết định số 1541/QĐ-UBND về thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh Phú Yên.

Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh Phú Yên gồm 1 đội trưởng, 3 phó đội trưởng. Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, thành viên Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin làm Đội trưởng. Đồng thời, có 3 đội phó Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh gồm Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Dịch vụ viễn thông, Trưởng phòng Công nghệ thông tin của Sở thông tin và truyền thông, lãnh đạo phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh (gọi tắt là phòng PA81).

Tham gia làm thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh còn có công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin tại các sở, ngành Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, viên chức kỹ thuật Phòng Hạ tầng và An ninh mạng của Trung tâm Dữ liệu và Dịch vụ viễn thông, Bộ phận kỹ thuật của VNPT Phú Yên, Viettel chi nhánh Phú Yên.

Vừa qua, tỉnh Phú Yên đã thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là đầu mối an toàn thông tin toàn tỉnh. Ảnh minh họa

Đội ứng cứu là đầu mối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh, chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh; trực tiếp điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thực hiện trách nhiệm thành viên đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính trên toàn quốc. Đồng thời, liên kết và phối hợp với các tỉnh, thành phố nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố mạng máy tính, dưới sự điều phối của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT).

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Đội Ứng cứu, có trách nhiệm bảo đảm phương tiện, điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động của Đội Ứng cứu theo quy định của pháp luật.

Trao đổi về thực trạng về công tác đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin tại các cơ quan nhà nước tại Phú Yên, theo ông Lê Tỷ Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên, hiện nay, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố đã thiết lập mạng nội bộ (LAN); hơn 90% các đơn vị cơ quan nhà nước thiết lập Trang Thông tin điện tử; mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được kết nối đến tất cả các Sở và UBND cấp huyện; mạng Internet không dây được dùng phổ biến đạt 100%, có trang bị các thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Về hệ thống thông tin nội bộ, Phú Yên có 59 hệ thống thông tin (HTTT) nội bộ dùng chung do Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp quản lý, trong đó có 1 HTTT tương ứng cấp độ 2, 2 HTTT (1 nội bộ dùng chung và 1 công cộng) tương ứng cấp độ 3. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành xác định và thuyết minh cấp độ hệ thống thông tin theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP.

Phú Yên cũng đã ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên, ban hành quy định về phương án ứng phó khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên và ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó có các đơn vị như công an, Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao năng lực phòng, chống độc hại theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018.

Theo ICT News

https://ictnews.vn/cntt/bao-mat/phu-yen-doi-ung-cuu-su-co-an-toan-thong-tin-mang-la-dau-moi-an-toan-thong-tin-toan-tinh-173240.ict