Phiến quân Houthi phục kích hạ xe cơ giới Arab Saudi ở Yemen

VietTimes -- Video thực hiện ngày 7/2/2018 ở Al-Mashmeh - một huyện thuộc tỉnh Al-Jawf, miền bắc Yemen. Kết hợp vây hãm với phục kích, phiến quân Houthi đã khiến một toán lính Arab Saudi chốt điểm vừa mất xe, vừa bị tiêu diệt.

 

Hình cắt từ clip
Hình cắt từ clip
Trong video - do chính phiến quân Houthi thực hiện - lợi dụng điểm cao, phiến quân Houthi tiến hành bất thần bắn chế áp mạnh vào điểm chốt của quân Arab Saudi tại sa mạc thuộc huyện Al-Mashmeh của Al-Jawf.
Trước đó, phiến quân Houthi đã cho một toán phục kích trước ở khu vực sa mạc ngoài điểm chốt này để chờ đánh viện binh.
Đúng như tính toán, khi bị tấn công mạnh, trước nguy cơ bị diệt, toán quân tại chốt gọi ứng cứu. Một chiếc xe cơ giới có vũ trang được cử tới đón toán lính tại chốt về.
Cảnh giác trước hỏa lực của phiến quân Houthi đang trên điểm cao bắn xuống, chiếc xe đỗ sát và lợi dụng bờ tường của điểm chốt để tránh bị diệt bằng vũ khí chống tăng. Nhưng chỉ thế thì không đủ.
Lúc này toán phục kích trước đó của phiến quân Houthi mới bất thần xuất hiện, dùng hỏa lực chống tăng diệt luôn chiếc xe này.
Những lính Arab Saudi sống sót sau phát đạn chống tăng hốt hoảng chạy thục mạng thoát thân vào sa mạc. Với điều kiện sa mạc trống trải, tâm lý thua trận, không lạ khi những binh sĩ này sẽ tiếp tục bị diệt nốt.