Phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số là 3.000 đồng/tháng/chứng thư số

Theo quy định mới của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 26/3/2018, mức thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA) cấp cho doanh tổ chức, doanh nghiệp là 3.000 đồng/tháng/chứng thư số.
Phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số là 3.000 đồng/tháng/chứng thư số - Ảnh 1

Thông tư 17 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 305 ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3 tới (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Thông tư 17/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số, đã được Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, quy định về đối tượng áp dụng đã được điều chỉnh, bổ sung. Cụ thể, tại Điều 2 của Thông tư mới, bên cạnh quy định Thông tư được áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thu, nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số; Bộ Tài chính cũng bổ sung quy định: “Không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số ký hợp đồng với thuê bao trước ngày 1/1/2017. Trường hợp gia hạn hợp đồng hoặc ký mới phải nộp phí theo quy định”.

Đáng chú ý, tại Điều 4 Thông tư 17 của Bộ Tài chính cũng đã sửa đổi cách tính mức thu phí dịch vụ duy trì trạng thái chứng thư số theo “chứng thư số”, thay vì tính theo “chữ ký số” như quy định của Thông tư 305/2016/TT-BTC. Theo quy định của Thông tư mới, mức thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số: 3.000 đồng/tháng/01 chứng thư số của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao là tổ chức, doanh nghiệp (không bao gồm cá nhân), trừ chứng thư số đang còn hiệu lực theo hợp đồng ký trước ngày 1/1/2017. Chứng thư số do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao phát sinh hiệu lực hoạt động tại bất cứ thời điểm nào của tháng được tính là 1 tháng sử dụng”.

Bên cạnh đó, Thông tư mới của Bộ Tài chính còn sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến việc tổ chức thu phí. Theo đó, Thông từ mới quy định, đối với chứng thư số mà doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao theo hợp đồng ký trước ngày 1/1/2017 sẽ không phải nộp phí từ ngày 1/1/2017 đến khi hết hạn hợp đồng (theo quy định cũ tại Thông tư 305/2016/TT-BTC, đối tượng này thực hiện nộp phí từ quý 3/2017).

Thông tư 17/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2018. Thông tư mới của Bộ Tài chính cũng nêu rõ, trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chưa nộp phí cho chứng thư số cấp mới hoặc gia hạn cho thuê bao theo hợp đồng đã ký từ năm 2017 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực, có trách nhiệm nộp phí theo quy định tại Điều 2 Thông tư này.

Theo ICT news

http://ictnews.vn/cntt/bao-mat/phi-duy-tri-he-thong-kiem-tra-trang-thai-chung-thu-so-la-3-000-dong-thang-chung-thu-so-165405.ict