Ông Trương Gia Bình là Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Thành phố thông minh

VietTimes – Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch VINASA – được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Smart City của Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á – châu Đại Dương (ASOCIO) từ ngày 22/7.
Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch VINASA - được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Smart City của ASOCIO. Ảnh: VCCI
Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch VINASA - được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Smart City của ASOCIO. Ảnh: VCCI

Đây là nội dung chính trong cuộc họp thường vụ thứ 55 của Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á – châu Đại Dương (ASOCIO). Cuộc họp này được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Tại buổi họp, các nền kinh tế thành viên đã thống nhất thành lập Ủy ban Thành phố Thông minh (Smart City Committee), đồng thời bầu ông Trương Gia Bình giữ chức Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban.

Theo đó, nhiệm vụ đầu tiên ông Bình và Ủy ban là hợp tác với Smart City Network (SCN), triển khai một số mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp Quốc (SDGs). Cụ thể, hai mục tiêu trước mắt là mục tiêu số 7 (SDGs #7): “Đảm bảo quyền sử dụng năng lượng với mức giá phải chăng, đáng tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người” và mục tiêu số 11 (SDGs #11): “Làm các thành phố và khu định cư mở cửa cho mọi công dân, an toàn, kiên cường và bền vững”.

Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại dương ASOCIO được thành lập năm 1984. Đây là tổ chức quốc tế lớn nhất về CNTT, quy tụ 24 hiệp hội thành viên trong khu vực châu Á - châu Đại Dương, với 10.000 doanh nghiệp CNTT tham gia. VINASA chính thức đại diện Việt Nam là thành viên của ASOCIO từ năm 2003. Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình đã được bầu làm Phó Chủ tịch ASOCIO liên tiếp trong 6 nhiệm kỳ, từ năm 2009.