OCH thực lỗ 218 tỷ đồng năm 2014

Đây là thông tin được đưa ra trong tài liệu ĐHĐCĐ của Ocean Group - Công ty mẹ của CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã OCH). 

OCH thực lỗ 218 tỷ đồng năm 2014

Theo đó, thực tế, trong năm 2014, OCH đạt doanh thu 782 tỷ đồng và lỗ ròng 218,16 tỷ đồng. 

Nguyên nhân của kết quả này được biết do công ty phải trích lập một số khoản dự phòng đầu tư dẫn đến việc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 không đạt được chỉ tiêu kế hoạch. 

Trước đó, báo cáo tài chính quý IV/2014 được OCH công bố cho biết trong quý IV/2014, công ty báo lỗ hơn 23,7 tỷ đồng. OCH cho biết trong năm, công ty ghi nhận thêm công ty con là Công ty TNHH MTV Sao hôm Nha Trang, công ty này đang trong giai đoạn đầu tư chuẩn bị khai trương khách sạn vào 2015 nên có kết quả kinh doanh lỗ trong 2014. Lợi nhuận lũy kế cả năm là 30,1 tỷ đồng. 

Như vậy, theo thông tin mới nhất, lợi nhuận sau thuế của OCH đã bị giảm gần 250 tỷ đồng. 

Thông cáo báo chí được phát ra từ sau buổi họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của OCH mới đây không công bố thông tin này. Tuy nhiên công ty đã lên kế hoạch năm 2015 đạt 1.139 tỷ đồng tổng doanh thu và đạt 62,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Theo: BizLive