ĐHCĐ Ocean Group bất thành, năm 2014 lỗ 1.370 tỷ đồng

Căn cứ vào tình hình thực tế, lãnh đạo công ty đã trình cổ đông thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Hà Văn Thắm và bầu bổ sung một thành viên thay thế. Đại hội lần 1 đã không thể tiến hành.
ĐHCĐ Ocean Group bất thành, năm 2014 lỗ 1.370 tỷ đồng

Sáng ngày 20/6/2015 đã diễn ra ĐHCĐ thường niên năm 2015 của CTCP Tập đoàn Đại Dương- Ocean Group (Mã CK: OGC).

Trước khi ĐHCĐ diễn ra, OGC đã 5 lần bị Sở GDCK T.P HCM nhắc nhở vì chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán 2014, báo cáo thường niên 2014 và BCTC quý 1 năm 2015. Tài liệu ĐHCĐ được công bố trên website của OGC cũng không có thông tin vê KQKD năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015.

Do đó, những thông tin về lợi nhuận thực tế của OGC trong năm 2014, nhất là sau khi khoản đầu tư 971 tỷ đồng của OGC vào OceanBank (OJB) đã “mất không” sau quyết định mua lại OceanBank với giá 0 đồng đang thu hút sự chú ý lớn từ thị trường.

Theo BCTC hợp nhất chưa kiểm toán năm 2014 của OGC đã được công bố trước đây, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1.590 tỷ đồng, LNTT 518 tỷ đồng, LNST 408 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty đạt 11.944 tỷ đồng.

Kết quả hợp nhất năm 2014 lỗ 1.370 tỷ đồng

Tại đại hội, OGC đã công bố KQKD năm 2014 theo báo cáo tài chính tự lập sau "sự cố" OceanBank với kết quả khá “bết bát”. Tổng doanh thu OGC đạt 3.896 tỷ đồng, trong khi chi phí lên tới 5.215 tỷ đồng đã khiến LNTT công ty chỉ đạt âm 1.319 tỷ đồng, LNST âm 1.370 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc thua lỗ lớn trong năm 2014 có sự đóng góp không hề nhỏ từ khoản lỗ 931 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư tài chính. Việc NHNN quyết định mua lại Oceanbank với giá 0 đồng đã ảnh hưởng lớn tới KQKD năm 2014 của công ty.

Cũng trong năm 2014, OGC đã chuyển nhượng thành công 90% cổ phần nắm giữ tại CTCP bán lẻ và quản lý BĐS Đại Dương cho các đối tác khác với tổng doanh thu là 720 tỷ đồng và lợi nhuận ghi nhận từ việc chuyển nhượng là 450 tỷ đồng.

Năm 2015 đặt kế hoạch lãi 569 tỷ đồng

Năm 2015, OGC đặt kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu doanh thu 2.339 tỷ đồng, LNTT 569,53 tỷ đồng, LNST 427,15 tỷ đồng.

Đây là kế hoạch kinh doanh tương đối bất ngờ nếu nhìn vào con số lỗ của năm 2014.

Theo kế hoạch, năm 2015 công ty sẽ ghi nhận 392 tỷ đồng LNTT từ hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động kinh doanh khác. Đây là khoản mục đem lại lợi nhuận lớn nhất cho công ty.

Miễn nhiệm chức danh với ông Hà Văn Thắm

Đại hội đã xem xét việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Hà Văn Thắm. Thời gian vừa qua, vì lý do cá nhân nên Ông Hà Văn Thắm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã liên tục không tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị quá 06 tháng dẫn đến ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào tình hình thực tế, lãnh đạo công ty đã trình cổ đông thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Thắm và bầu bổ sung một thành viên thay thế.

Đại hội diễn ra bất thành

Theo thông báo của đại diện OGC, số lượng cổ đông đến tham dự đại hội đại diện cho 12,66% số cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn mức 65% do đó ĐHCĐ lần 1 năm 2015 của OGC diễn ra bất thành. Thông tin chi tiết về lần tổ chức tiếp theo sẽ được công bố sau tới cổ đông.

Trả lời thắc mắc của cổ đông về việc tại sao OGC không có báo cáo tài chính, lãnh đạo công ty cho biết “Công ty chúng tôi đang thực hiện theo đúng luật của công ty niêm yết. Vì số lượng cổ đông đại diện cho cổ phần không đầy đủ để tiến hành buôi họp nên chúng tôi sẽ trả lời thắc mắc của cổ đông vào lần tới”.

Theo Trí thức trẻ