OCB báo lãi 1.700 tỉ đồng sau 6 tháng, muốn áp dụng Basel III vào cuối năm 2022

VietTimes – Tại ngày 30/6/2022, tổng dư nợ tín dụng của OCB đạt 113.753 tỉ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1%.

OCB báo lãi 1.700 tỉ đồng sau 6 tháng, muốn áp dụng Basel III vào cuối năm 2022

OCB báo lãi 1.700 tỉ đồng sau 6 tháng, muốn áp dụng Basel III vào cuối năm 2022

Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã CK: OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 903,5 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 1.739 tỉ đồng.

Trong nửa đầu năm 2022, nhiều mảng kinh doanh cốt lõi của OCB ghi nhận kết quả khả quan.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 3.372 tỉ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) tăng trưởng từ mức 3,7% vào cuối năm 2021 lên 3,76% tại thời điểm cuối tháng 6/2022.

Bên cạnh đó, thu nhập từ mảng dịch vụ của OCB đạt 359 tỉ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập mảng kinh doanh thẻ tăng gần 133%, thu nhập kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng 18%.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của OCB đạt 188.857 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng dư nợ tín dụng của OCB đạt 113.753 tỉ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Tổng số huy động thị trường 1 của ngân hàng đạt 123.698 tỉ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Cùng với việc tập trung vào các sản phẩm cốt lõi, OCB cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng cường công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, thu hồi xử lý nợ xấu. Tính đến cuối tháng 6/2022, tỷ lệ nợ xấu của OCB kiểm soát ở mức 1%.

OCB cho biết, nhà băng này đang tập trung triển khai những tiêu chuẩn quốc tế cao hơn như Basel III, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Trong năm 2022, OCB dự kiến tăng vốn điều lệ lên 17.885 tỉ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng trưởng quy mô và năng lực cạnh tranh./.