Nữ lãnh đạo trong các cơ quan của Liên minh châu Âu

Chỉ có bốn phụ nữ được chọn giữ chức người đứng đầu các cơ quan của Liên minh châu Âu (EU) từ trước tới nay.

Chỉ có bốn phụ nữ được chọn giữ chức người đứng đầu các cơ quan của Liên minh châu Âu (EU) từ trước tới nay.

Chưa bao giờ Ủy ban châu Âu hay Ngân hàng Trung ương châu Âu có lãnh đạo là phụ nữ./.

Theo TTXVN/Vietnam+

 http://www.vietnamplus.vn/infographics-nu-lanh-dao-trong-cac-co-quan-cua-lien-minh-chau-au/574652.vnp