Những con số “khủng” của Samsung Bắc Ninh trong 5 năm qua

Câu chuyện về "hiện tượng Samsung" đã được bật mí thông qua những con số rất đáng chú ý trong giai đoạn 5 năm qua (2010 - 2014).
Samsung, DN FDI quan trọng nhất của Việt Nam ?
Samsung, DN FDI quan trọng nhất của Việt Nam ?

Theo một tài liệu chính thức từ Công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, những con số đáng chú ý xung quanh Tổ hợp dự án Samsung Bắc Ninh đã được công bố.

Tổng khối lượng sản xuất lũy kế của Tổ hợp dự án SEV Bắc Ninh
Tổng khối lượng sản xuất lũy kế của Tổ hợp dự án SEV Bắc Ninh

Trong giai đoạn 5 năm từ 2010 - 2014, tổng khối lượng sản xuất lũy kế của SEV Bắc Ninh đã tăng tới hơn 12 lần, từ 43 triệu chiếc (2010) lên tới 520 triệu chiếc vào năm 2014.

Tổng khối lượng sản xuất lũy kế của SEV Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2014
Tổng khối lượng sản xuất lũy kế của SEV Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2014

Tổng giá trị xuất khẩu cũng gia tăng chóng mặt ở cùng thời điểm, từ con số 1,5 tỷ USD vào năm 2010 lên tới 20 tỷ USD vào năm 2014.

Cũng theo đó, tổng số lao động của SEV Bắc Ninh tính tới thời điểm năm 2014 đã đạt 39.000 người.

                                                                             Theo Bizlife