Infographic Nhóm khủng bố IS: Binh lực và lãnh thổ chiếm cứ ra sao

Tổ chức IS hoành hành và mở rộng địa bàn, chiếm cứ vùng lãnh thổ đáng kể của Iraq và Syria, đã trở thành một trong những vấn nạn lớn của thế giới trong năm 2014. Theo dữ liệu của CIA, lực lượng của nhóm này hiện gồm khoảng 30.000 chiến binh.
Nhóm khủng bố IS: Binh lực và lãnh thổ chiếm cứ ra sao ảnh 1
Nhóm khủng bố IS: Binh lực và lãnh thổ chiếm cứ ra sao ảnh 2
Nhóm khủng bố IS: Binh lực và lãnh thổ chiếm cứ ra sao ảnh 3

Theo QPAN