NHNN trả lời về kiến nghị của DN bị HDBank, BIDV, Vietcombank từ chối cho vay

VietTimes – Một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thông qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, đã nêu kiến nghị về việc bị các chi nhánh HDBank, BIDV, Vietcombank tại Gia Lai từ chối cấp tín dụng. Kiến nghị đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hồi đáp.
Trích công văn trả lời kiến nghị của NHNN.
Trích công văn trả lời kiến nghị của NHNN.

Theo như công ty cổ phần ASC Việt Nam trình bày trước đó thì công ty đang xây dựng nhà máy chế biến cà phê bột và hoà tan theo tiêu chuẩn quốc tế tại tỉnh Gia Lai. Công ty đã làm việc với Ngân hàng HDBank chi nhánh Gia Lai và Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Gia Lai, nhưng đều bị từ chối vì cuối năm không cho vay vốn dài hạn.

Khi chuyển qua Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai, Công ty được trả lời là cần phải có tài sản thế chấp nhưng ngân hàng lại không đồng ý cho Công ty thế chấp tài sản đang xây dựng trên khu cụm công nghiệp thành phố.

Ngoài ra, Công ty và một số hộ dân tại địa phương muốn xin thành lập quỹ tín dụng nhân dân để các hộ nghèo được tiếp cận với những khoản vay nhỏ, nhưng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Gia Lai trả lời là đang hạn chế thành lập quỹ.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty cổ phần ASC Việt Nam kiến nghị các cấp chính quyền xem xét, có biện pháp giải quyết.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 9217/NHNN-TD, trả lời kiến nghị của CTCP ASC Việt Nam. Thừa lệnh thống đốc, ký thay Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Phó Vụ trưởng Nguyễn Thị Thúy Hạnh đã ký văn bản. Theo đó:

Cần cung cấp đủ hồ sơ để vay vốn

Điều 7 Luật các tổ chức tín dụng quy định: "Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quá kinh doanh của mình; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền từ chối yêu cầu cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện, không có hiệu quả, không phù hợp với quy định của pháp luật".

Theo quy định tại Điều 7 Quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

- Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.

- Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần ASC Việt Nam có đến làm việc với một số ngân hàng trên địa bàn (NHTMCP Ngoại Thương, NHTMCP Đầu tư và Phát triển và HD Bank) để đề nghị vay vốn đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê bột và hòa tan. Tuy nhiên, Công ty chưa cung cấp đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ dự án, phương án sản xuất kinh doanh, chưa chứng minh được cụ thể thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án, khả năng tham gia vốn tự có vào dự án. Do đó các ngân hàng chưa có đủ cơ sở để xem xét, thẩm định cho vay.

Vì vậy, đề nghị Công ty cổ phần ASC Việt Nam làm việc cụ thể với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để được xem xét cấp tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Quy chế cho vay hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Cấp phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân

Hiện nay, việc cấp phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 và Công văn số 5570/NHNN-TTGSNH ngày 23/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ Điều 4 và Điều 52 Thông tư 04/2015/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai là đơn vị có thẩm quyền cấp phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai, từ ngày 1/1/2013 đến nay không nhận được hồ sơ của Công ty cổ phần ASC Việt Nam hoặc tiếp lượt công dân nào liên quan đến việc đề nghị thành lập Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Do đó, Công ty cổ phần ASC Việt Nam cần làm việc cụ thể với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền về việc thành lập quỹ tín dụng nhân dân./.