Nhận và trả thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông qua Bưu điện

Chiều 19/9, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, Bộ TT&TT và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thống nhất nguyên tắc hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên và quy định của pháp luật.

Đại diện hai đơn vị ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh MQ)

Mỗi bên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho bên kia trong việc tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung trong Bản thỏa thuận hợp tác này; các bên thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ Bản Thỏa thuận hợp tác này. Đặc biệt mỗi bên đều phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến công việc và hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho hay, chúng ta cần phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc quyết định Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ trong sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích để giảm bớt thời gian đi lại cho người dân cũng như chi phí và giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp khi nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Theo nội dung hợp tác này, Bưu điện Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình và thực hiện cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng thực hiện kết nối mạng thông tin với hệ thống thông tin của Bộ TT&TT để phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm an toàn, thông suốt, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ TT&TT. Việc kết nối mạng thông tin phải tuân thủ các quy định của Bộ TT&TT và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Ngoài ra, Bộ TT&TT và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác truyền thông để các tổ chức, cá nhân biết, sử dụng dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ bồi dưỡng và tập huấn cho nhân viên Bưu điện về thủ tục, quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Cũng tại buổi Lễ, Cục Tần số vô tuyến điện và Cục Viễn thông đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích với Bưu điện thành phố Hà Nội.

Theo VnMedia

http://vnmedia.vn/dan-sinh/201809/nhan-va-tra-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-thong-tin-va-truyen-thong-qua-buu-dien-614751/