Người dùng Facebook sẵn sàng xóa tài khoản Facebook nếu được thưởng 1.000 USD

Người dùng Facebook sẽ đồng ý hủy tài khoản Facebook trong 1 năm nếu được thưởng 1000 USD

Facebook lại tiếp tục dính scandal liên quan đến dữ liệu người dùng. Trong bối cảnh này, làn sóng #xoafacebook (#deletefacebook) lại nổi lên.

Các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Michigan, Đại học Tufts và Cao đẳng Ohio Ken Kenonon đã công bố một nghiên cứu đặc biệt. Kết quả của nghiên cứu được công bố như sau: “Chúng tôi báo cáo kết quả của một loạt thí nghiệm, trong đó người chiến thắng được trả tiền để xóa tài khoản Facebook của họ trong tối đa một năm. Kết quả cho thấy, người dùng Facebook sẽ đồng ý hủy tài khoản Facebook trong 1 năm nếu được thưởng 1000 USD”.

Một điều đáng nói là khoản tiền 1.000 USD đó được đưa ra trước khi có thông tin Facebook để các công ty thứ ba truy cập vào dữ liệu người dùng.

Theo ICT News

https://ictnews.vn/cntt/phan-mem/nguoi-dung-facebook-san-sang-xoa-tai-khoan-facebook-neu-duoc-thuong-1-000-usd-176559.ict