Ngày đầu làm tổng thống, ông Trump ký lệnh xét lại chương trình Obamacare - VIDEO

VietTimes -- Theo CNN, chỉ vài giờ sau khi chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một lệnh đặc quyền với mục đích thể hiện ý định sẽ cản trở chương trình phúc lợi Obamacare của chính quyền cũ.
Ông Donald Trump ký lệnh xét lại chương trình Obamacare.
Ông Donald Trump ký lệnh xét lại chương trình Obamacare.

Sắc lệnh vừa được tân Tổng thống Trump ký tuyên bố rằng chính sách chính thức của chính quỳền mới là tìm kiếm khả năng loại bỏ điều luật Affordable Care Act (Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền) nhưng cùng lúc vẫn muốn nhấn mạnh rằng chính phủ muốn tiếp tục tuân thủ luật.

Theo CNN, động thái của ông Trump đã gửi đi một tín hiệu mạnh vào đúng ngày ông nhậm chức và cam kết thực hiện ưu tiên lọai bỏ chương trình phúc lợi y tế vốn có ảnh hưởng đến 20 triệu người Mỹ.

Nguồn: CNN


Lệnh mới ký cỷa ông Trump cũng cho thấy chương trình Obamacare đã tồn tại và gây ra chia rẽ sau rộng như thế nào kể từ khi nó được khởi đầu cách đây 7 năm.