Ngày 16/3, Quảng Nam sẽ chính thức công bố Quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng phê duyệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chiều ngày 1/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khai mạc “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024”.

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì họp báo Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khai mạc “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024”.
Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì họp báo Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khai mạc “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024”.

Họp báo do ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì; đồng chủ trì còn có ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Thu Lan – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Hưng – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết: “Với Quy hoạch tỉnh Quảng Nam vừa được Chính phủ phê duyệt, tỉnh Quảng Nam quyết tâm biến định hướng trở thành hiện thực trong thời gian sớm nhất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói riêng và khu vực nói chung”.

Cũng theo ông Thanh, sự kiện “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024” là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa cho sự phát triển bền vững của quốc gia và địa phương. Quảng nam là địa phương đầu tiên trong cả nước được chọn và chủ trì sự kiện năm phục hồi đa dạng sinh học trên cả nước.

“Vấn đề sinh thái, đa dạng sinh học có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển của địa phương. Với quan điểm, việc phát triển không được quá tập trung phát triển kinh tế - xã hội mà còn phải tính đến đa dạng sinh học sinh thái, nên trong thời gian vừa qua tỉnh Quảng Nam đặc biệt quan tâm đến bảo tồn, đa dạng sinh học triển khai nhiều hoạt động để bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái và đảm bảo tính đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hôm nay, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo công bố thông tin liên quan đến 2 sự kiện quan trọng này trong thời gian tới” – ông Lê Trí Thanh nói.

Ông Nguyễn Hưng – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam – cho biết, hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khai mạc “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024” diễn ra ngày 16/3/2024 tại Hội trường số 1, UBND tỉnh Quảng Nam (số 62 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 17/1/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Nam; là cơ sở để điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ thống nhất cho tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức Đề án “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024” theo Công văn số 752/VPCP-KGVX ngày 31/1/2024 của Văn phòng Chính phủ.

“Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khai mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024”- ông Nguyễn Hưng cho hay.

Cũng theo ông Hưng, hội nghị nhằm công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam đến các cấp, các ngành, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; nội dung Quy hoạch tỉnh thể hiện các quan điểm, mục tiêu phát triển, không gian phát triển và các đột phá phát triển cho tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ quy hoạch; lấy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, bền bỉ của con người Xứ Quảng làm nhân tố quyết định nội lực; thể hiện tư duy sáng tạo, tầm nhìn mới để tận dụng các lợi thế so sánh, tìm kiếm không gian mới, cơ hội phát triển mới, tạo nên những giá trị riêng có và khác biệt cho tỉnh, phù hợp với chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước;

Đối với sự kiện “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024”, ông Hưng cho biết, đây là sự kiện môi trường có quy mô tầm quốc gia, có ý nghĩa rất lớn nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tầm quan trọng của bảo tồn đa dạng sinh học; cụ thể hoá quan điểm không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, phát triển kinh tế với tư duy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và có tính cân đối hài hòa giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế trong nội dung Quy hoạch tỉnh.

vt-hop-bao-quang-nam-1-3946.png
Quang cảnh họp báo Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khai mạc “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024” diễn ra chiều ngày 1/3/2024.

Được biết, theo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, Quảng Nam sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào năm 2030; đến năm 2050, Quảng Nam phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững; phấn đấu trở TP trực thuộc TƯ; là trung tâm du lịch quốc tế quan trọng.

Để thực hiện được mục tiêu phát triển đến năm 2030, Quảng Nam đặt ra 5 nhóm mục tiêu về: kinh tế; văn hóa - xã hội; môi trường, sinh thái; kết cấu hạ tầng; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; trong đó, mục tiêu về kinh tế với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt trên 8%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt trên 7.500 USD; mục tiêu về kết cấu hạ tầng, với đầu tư Cảng hàng không Chu Lai đạt tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế với quy mô cấp 4F, Cảng biển Quảng Nam đạt tiêu chuẩn loại I tiếp nhận tàu đến 50.000 DWT.

Về tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, Quảng Nam định hướng tổ chức mô hình cấu trúc gồm: 2 vùng, 2 cụm động lực và 3 hành lang phát triển. Trong đó, mỗi không gian được định vị các lĩnh vực quan trọng có thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của khu vực trong tương lai. Cấu trúc này đảm bảo sự phát triển cân bằng về mặt kinh tế - xã hội giữa vùng đông và vùng tây. Ngoài ra, hình thành các cụm động lực để hỗ trợ cho nhau, phát huy vai trò đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế.

Chuỗi sự kiện, hoạt động “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024” là sự kiện môi trường có ý nghĩa quan trọng, nhằm triển khai Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 2050, gắn với tham gia hưởng ứng Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái 2021 - 2030 của Liên hợp quốc, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế tại Hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học diễn ra tại Montreal, Canada năm 2022 (trong đó khẳng định “Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực vào những nỗ lực chung nhằm bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu”).

“Với mục tiêu giới thiệu, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng của thiên nhiên ban tặng cho Quảng Nam; góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, sống hài hòa với thiên nhiên và góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu”- bà Nguyễn Thị Thu Lan – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam chia sẻ.

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam, chuỗi hoạt động Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết, chia sẽ trách nhiệm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi sinh thái bằng các hành động cụ thể, thiết thực và phù hợp với thực tế với từng địa phương.

“Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024” có chủ đề “Chung sống hài hòa với thiên nhiên”, bao gồm: 37 sự kiện, hoạt động diễn ra xuyên suốt từ tháng 3/2024 - 11/2024.

Hội nghị bế mạc “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024” sẽ tổ chức tại sông Đầm (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), dự kiến vào cuối tháng 11/2024.